Home About Browse Search
Svenska


Städernas flora och fauna

övervakning av grön mångfald i centrum

Hedblom, Marcus (2012). Städernas flora och fauna. Fauna och flora. 107 :4 , 30-37
[Magazine article]

[img] PDF
3MB

Abstract

År 1950 levde en tredjedel av världens befolkning i städer, sedan fem år tillbaka bor hälften i städer och allt tyder på att år 2030 bor två tredjedelar av alla människor i städer. År 2050 skulle det innebära 6,5 miljarder stadsbor. Fram till år 2030 kommer det att byggas mer sammanhängande stadsbebyggelse än vad det finns totalt idag. Det innebär enorma infrastrukturomställningar och stora arealer av mark kommer att tas i anspråk. Den mark som bebyggs är ofta mycket dåligt inventerad på djur och natur trots att forskning visar på höga värden i och omkring tätorter. Behovet av en kunskapsbas är stort.

Authors/Creators:Hedblom, Marcus
Title:Städernas flora och fauna
Subtitle:övervakning av grön mångfald i centrum
Series Name/Journal:Fauna och flora
Year of publishing :2012
Depositing date:2015
Volume:107
Number:4
Page range:30-37
Number of Pages:8
Publisher:ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0014-8903
Language:Swedish
Additional Information:Publicerad med tillstånd av ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet. Published with permission of ArtDatabanken, Swedish University of Agricultural Sciences
Publication Type:Magazine article
Refereed:Yes
Article category:Popular
Version:Published version
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F40 Plant ecology
L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:towns, urbanization, biodiversity, landscape, environment, fauna, flora
Keywords:städer, urbanisering, biologisk mångfald, landskap, miljöövervakning, fauna, flora
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2311
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2311
Alternative URL:http://www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/tidigare.asp
ID Code:11636
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 Jan 2015 10:29
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits