Home About Browse Search
Svenska


Hur stora revir har vargarna i Skandinavien och vad påverkar detta?

Sand, Håkan and Mattisson, Jenny and Liberg, Olof (2014). Hur stora revir har vargarna i Skandinavien och vad påverkar detta? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:6
[Factsheet]

[img] PDF
360kB

Abstract

Vargrevirens storlek på årsbasis varierade mellan 259
och 1676 km2 och var i medeltal 916 km2 baserat på
data från 28 olika flockar under perioden 1999–2011.
Trots att vargpopulationen ökade ca 4 gånger i storlek
under studieperioden så fann vi inget samband mellan
revirens storlek och tätheten av varg i populationen. Det
är möjligt att tätheten i populationen ännu inte har nått
en nivå där konkurrensen mellan flockar är så hög att
den begränsar revirens utbredning.
Vi fann inte heller något samband mellan revirens
storlek och tätheten av älg, som var det
primära bytesdjuret i de flesta av reviren.

Revirens storlek uppvisade däremot ett starkt samband
med bland annat tätheten av rådjur, andelen jordbruksmark
och latitud. Mer sydligt belägna områden med
höga tätheter av rådjur och hög andel jordbruksmark
var kopplade till relativt sett små revir. Den geografiska
variationen i revirstorlek speglar troligen en varierande
produktionsförmåga i landskapet.
Sett i ett internationellt perspektiv har vargarna i Skandinavien
stora revir i förhållande till tätheten av bytesdjur.
Denna studie visar att tätheten av varg och vargrevir
kan variera mycket mellan olika områden och att vi kan
förvänta oss betydligt högre tätheter vid kolonisation av
sydligare belägna områden i Sverige, där tätheten av
alternativa bytesdjur såsom rådjur är högre.

Authors/Creators:Sand, Håkan and Mattisson, Jenny and Liberg, Olof
Title:Hur stora revir har vargarna i Skandinavien och vad påverkar detta?
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2014
Number:2014:6
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K70 Forest injuries and protection
L Animal production > L20 Animal ecology
L Animal production > L60 Animal taxonomy and geography
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:wolves, animal population, habitats, animal ecology, sweden
Keywords:varg, revirstorlek, bytesbiomassa, predation, älg, rådjur, täthet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2226
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2226
Alternative URL:http://www.slu.se/PageFiles/33707/2014/FaktaSkog_06_2014.pdf
ID Code:11642
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 Nov 2014 08:38
Metadata Last Modified:08 Feb 2016 10:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits