Home About Browse Search
Svenska


Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter

ett hållbart system för utvärdering och dokumentation av växtmaterial för plantskola och fritidsodling

Svensson, Birgitta and Rumpunen, Kimmo and Nilsson, Elisabet and Holm, Gunnel and Wallin, Erika and Sidblad, Solveig and Isaksson, Ann-Kristin (2014). Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:22
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Projektet har genomförts som ett partnerskapsprojekt där vi dragit nytta av olika deltagares kompetens och resurser. Partners har varit Elitplantstation-en, E-planta, Fritidsodlingens Riksorganisation, Hushållningssällskapet Rådgivning Nord, HIR Malmöhus samt SLU. Syftet med projektet har varit att tillhandahålla ett modernt växtsortiment som är kvalitetssäkrat och som svarar mot de krav som plantproducenter och olika växtanvändare har. Vik-tiga mål i projektet har varit att ta fram ett hållbart system för att utvärdera nya frukt- och bärväxter, utarbeta ett protokoll för utvärdering av växtegen-skaper, genomföra en analys av befintligt sortiment, insamla och påbörja utvärdering av nytt intressant växtmaterial samt kommunicera verksamhet och resultat med producenter, handel och växtanvändare. Resultaten visar att det finns ett stort behov av att förnya sortimentet och omfattningen av det insamlade växtmaterialet tyder på att det finns goda utsikter att hitta bra och intressant material av frukt- och bär-sorter som passar för svenskt klimat. Modellen för införande av nytt växtmaterial inom frukt- och bär i Sverige omfattar insamling, testodling, dokumentering, utvärdering och information.

Authors/Creators:Svensson, Birgitta and Rumpunen, Kimmo and Nilsson, Elisabet and Holm, Gunnel and Wallin, Erika and Sidblad, Solveig and Isaksson, Ann-Kristin
Title:Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter
Subtitle:ett hållbart system för utvärdering och dokumentation av växtmaterial för plantskola och fritidsodling
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This project was conducted as a partnership project in which we have taken advantage of various participant skills and resources. Partners have been The Elite Plant Station, E-planta, Fritidsodlingens Riksorganisation, Hushållningssällskapet Rådgivning Nord, HIR Malmöhus and The Swedish University of Agricultural Science, SLU. The aim of the project was to provide a modern plant assortment of cultivars with quality assurance and that meet the requirements from nurseries and users. Key objectives of the project were to: develop a sustainable system for the evaluation of new fruit and berry plants, develop a protocol for the evaluation of plant traits, conduct an analysis of the existing range, and begin collecting, start evaluation of new interesting plant material and communicating effects and results with nurseries, trade and plant users. Results show that there is an urgent need to renew the range and the extent of the collected plant material suggests that there are good prospects to find good and interesting material of fruit and berry cultivars suitable for the Swedish climate. The model for the introduction of new plant material in the fruit and berries in Sweden covers the collection, testing culture, documentation, evaluation and information.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2014
Depositing date:2014
Number:2014:22
Number of Pages:19
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:978-91-87117-83-1
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:fruits, soft fruits, varieties, quality assurance
Keywords:fruktsorter, bärsorter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2251
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2251
ID Code:11685
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Partnerskap Alnarp
Deposited By: Birgitta Svensson
Deposited On:04 Dec 2014 15:07
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits