Home About Browse Search
Svenska


Design av on-line transflektanscell för mätning av turbida material

Nyström, Josefina and Mossing, Torgny and Geladi, Paul (2014). Design av on-line transflektanscell för mätning av turbida material. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2014:19
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

En snabb och tillförlitlig teknik för att följa ändringar in en procesström är spektroskopi, i
synnerhet nära infraröd (NIR). Online NIR-spektroskopi utförs med transmission (på homogena
klara vätskor) eller med reflektion (på heterogena fasta material). För turbida vätskor behövs en
prob som kan mäta integrerande över stora ytor och med olika inträngningsdjup i vätskan. Vi
konstruerade en sådan prob och testade dess egenskaper med hjälp av statistisk försöksplanering
och multivariat data analys. En jämförelse gjordes även med en kommersiell prob. Mejeriavfall
som går till anaerob rötning är en typisk turbid vätska utan reproducerbara egenskaper. För att
simulera mejeriavfallets turbiditet användes lösningar av reproducerbara mängder mjölkpulver.
Som testfaktorer användes 1) olika mängder turbiditet (mjölkpulver koncentration), 2) temperatur
och 3) mängden analyt.
Jämförelsen av proberna visar att den konstruerade proben har nästan samma egenskaper som den
kommersiella och att den går att använda för olika slags at-line och on-line process mätningar.
Skillnaden är att den kommersiella proben är ämnad för immersion i vätskan medan den nya
proben är till för mätning genom ett fönster i en vätska som blir pumpad. Försöksplaneringen ger
en bra insyn i vilka faktorer som är viktiga för en stabil och reproducerbar mätning.

Authors/Creators:Nyström, Josefina and Mossing, Torgny and Geladi, Paul
Title:Design av on-line transflektanscell för mätning av turbida material
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

The process industry needs fast online measurement for monitoring batch and continuous
processes. Near infrared (NIR) spectroscopy is a fast and reliable technique often used for this
purpose. One can apply NIR spectroscopy in transmission mode (for homogeneous liquids) or in
reflectance mode (for inhomogeneous solids). For turbid liquids, there is a need for a probe that
can measure over larger areas and with flexible penetration depths. Such a probe was constructed
and tested using experimental design and multivariate data analysis. This was done in comparison
with a commercial probe. Dairy waste used for anaerobic fermentation is a typical turbid liquid,
but not very homogeneous. To simulate the turbidity of dairy products, solutions of well-known
amounts of milk powder were used. The factors used in the experimental design were turbidity
(amount milk powder) / temperature / amount of analyte present.
The comparison of the probes shows that the constructed probe has comparable properties to the
commercial one and that it can be used for different at-line and on-line measurements. The
difference is that the commercial probe is meant for immersion in the liquid while the new
construction is a non-contact cell through which the liquids are pumped. The results of the
experimental design give a good insight in which factors are important for a stable and
reproducible measurement.

Series Name/Journal:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Year of publishing :6 December 2014
Number:2014:19
Number of Pages:22
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K11 Forest engineering
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:wastewater treatment, infrared spectrophotometry, anaerobic treatment
Keywords:Spektroskopiska tekniker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2253
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2253
ID Code:11691
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
External funders:Botnia-Atlantica, Region Västerbotten and Europeiska socialfonden and Länsstyrelsen i Västerbotten and Österbottens förbund
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:08 Dec 2014 12:47
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits