Home About Browse Search
Svenska


Grönytefaktorn i Sverige

Delshammar, Tim and Falck, Mona (2014). Grönytefaktorn i Sverige. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:21
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Sustainable urban development is a challenge that requires handling of different goals and conflicts, such as between a dense urban structure on one hand, and the need for ecosystem services on the other. The Green Area Ratio is a type of planning tool used to ensure a certain amount of vegetation and water in the built environment. The purpose of this report is to provide a knowledge basis to integrate ecosystem services in spatial planning. The goal is to provide an overview of the use of The Green Area Ratio in Sweden as well as the experience gained. The Green Area Ratio is used in at least 15 municipalities. There is currently no systematic evaluation of how the Green Area Ratio contributes to ecosystem services. Even if it might change the rules in planning, it is not obvious that this leads to a satisfactory built environment. The Green Area Ratio is a general type of planning tool and it therefore lacks an adoption to the site-specific needs of ecosystem services.

Authors/Creators:Delshammar, Tim and Falck, Mona
Title:Grönytefaktorn i Sverige
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Hållbar stadsutveckling är en utmaning som kräver att planeringen hanterar en mängd olika mål och målkonflikter, till exempel mellan en tät stadsstruktur och behovet av ekosystemtjänster. Grönytefaktorn är en typ av planeringsredskap som används för att säkerställa en viss mängd vegetation och vatten i bebyggd miljö. Syftet med denna rapport är att ge ett underlag för arbetet med att integrera ekosystemtjänster i fysisk planering. Målet är att ge en översikt över användningen av Grönytefaktorn i Sverige samt vilka erfarenheter som gjorts. Redskapet används i åtminstone 15 kommuner. Det saknas för närvarande en systematisk utvärdering av hur Grönytefaktorn bidrar till att skapa ekosystemtjänster. Även om redskapet möjligen bidrar till att förändra spelreglerna vid planering är det inte uppenbart att det är effektivt för att skapa en god bebyggd miljö. Grönytefaktorn är en generell typ av planeringsredskap och det saknar därför en koppling till de platsspecifika behoven av ekosystemtjänster.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :16 December 2014
Depositing date:16 December 2014
Number:2014:21
Number of Pages:18
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Research Areas for the Future > Future Urban Sustainable Environment (FUSE) (until Jan 2017)
ISBN for electronic version:978-91-87117-82-4
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
X Agricola extesions > X80 Social sciences, humanities and education
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Other Social Sciences not elsewhere specified
Agrovoc terms:ecosystem services, sustainability, sweden
Keywords:Green Area Ratio, Ecosystem Services
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2268
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2268
ID Code:11705
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
External funders:Interreg IV
Deposited By: Dr Tim Delshammar
Deposited On:16 Dec 2014 13:11
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits