Home About Browse Search
Svenska


Övervakning av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland 2013

Jong, Adriaan de (2014). Övervakning av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland 2013. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:52
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Stora mängder gäss, svanar och tranor rastar om våren på jordbruksmarkerna längs norra norrlandskusten. I denna rapport redovisas andra årets resultat från ett övervakningsprogram finansierat av Trafikverket Region Nord och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten. Studien bygger vidare på räkningarna som genomförts sedan 2004. Samtliga arter gäss, svanar och tranor räknades varannan dag inom fyra undersökningsområden (Umedeltat, Brånsjön, Skellefteå och Luleå), var och ett uppdelat i ett antal delområden. Varje delområde räknades och bokfördes separat. Fåglarnas räknades under dagtid då de söker föda eller vilar på jordbruksfälten. Förekomsten av taiga- och tundrasädgäss studerades särskilt med hjälp av sädgåsexperten Thomas Heinicke, Tyskland. Totalt inräknades närmare 38 tusen individer (mot närmare 127 tusen våren 2012). Fler än 2000 individer av de berörda arterna per dag räknades in endast under perioden 20 april - 2 maj, en mycket kortare period än 2012 (25 mars - 6 maj). De totala dagssummorna nådde under våren 2013 aldrig över 6000 individer medan det räknades som mest 11659 individer i 2012 (22 april). Dessa låga antal (speciellt för Umedeltat) kan med all sannolikhet förklaras av den sena våren söder om och avsaknaden av bromsande förhållanden norr om studieområdet. Detta i kombination med stora arealer oskördade sädesfält och riklig förekomst av svämpölar på jordbruksmarkerna i hela kustlandet. I Umedeltat räknades 33% av fåglarna (68% i 2012), kring Brånsjön och Skellefteå cirka 15% vardera medan Luleå ledde med 37%. Högsta antalet sädgäss som räknades kring Brånsjön var i år nästan lika högt som i Umedeltat: 984 mot 1090. De olika arterna var ojämnt fördelade över de fyra undersökningsområdena. Merparten (46%) av sädgässen räknades kring Luleå medan Umedeltat stod för endast 19%, vilket var mindre än andelen för Brånsjön (24%). Sångsvanar och kanadagäss rastade i huvudsak i Umedeltat medan tranor i huvudsak nyttjade markerna kring Brånsjön och Skellefteå. Grågäss utgjorde 20-40 % av alla inräknade fåglar inom alla undersökningsområden utom Brånsjön där andelen var knappt 11 %. Andelen tundrasädgäss bland sädgässen var betydande (över 80%), speciellt senare på säsongen och då speciellt kring Luleå. Även i Umedeltat observerades dock upp till drygt 300 rastande tundrasädgäss samtidigt och mot slutet av sträckperioden (27 april) utgjorde tundrasädgäss 40% av sädgässen i Umedeltat.

Authors/Creators:Jong, Adriaan de
Title:Övervakning av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland 2013
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Year of publishing :2014
Number:2014:52
Number of Pages:36
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Behavioural Sciences Biology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Evolutionary Biology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Fish and Wildlife Management
Agrovoc terms:birds, animal migration, farmland, sweden
Keywords:Gås, Sångsvan, Trana, Flyttning, Rastlokal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2279
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2279
ID Code:11719
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 Dec 2014 12:46
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits