Home About Browse Search
Svenska


Övervakning av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland 2012

Jong, Adriaan de (2014). Övervakning av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland 2012. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:51
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Stora mängder gäss, svanar och tranor rastar om våren på jordbruksmarkerna längs norra norrlandskusten. I denna rapport redovisas första årets resultat från ett nytt övervakningsprogram finansierat av Trafikverket Region Nord och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten. Studien bygger vidare på räkningarna som genomförts sedan 2004. Samtliga arter gäss, svanar och tranor räknades varannan dag inom fyra undersökningsområden (Umedeltat, Brånsjön, Skellefteå och Luleå), var och ett uppdelat i ett antal delområden. Varje delområde räknades och bokfördes separat. Fåglarnas räknades under dagtid då de söker föda eller vilar på jordbruksfälten. Förekomsten av taiga- och tundrasädgäss studerdeas särskilt med hjälp av sädgåsexperten Thomas Heinicke, Tyskland. Resultaten av årets räkningar visar att det under perioden 25 mars - 6 maj fanns mer än 2000 individer av de berörda arterna inom studieområdet medan antalet var cirka 10 000 individer mellan 16 och 26 april. I Umedeltat räknades 68% av alla dessa fåglar, kring Skellefteå och Luleå cirka 12% vardera. Brånsjön är en blygsam rastlokal i jämförelse med de övriga men kunde ändå husera upp till ett tusental fåglar samtidigt. De olika arterna var ojämnt fördelade över de fyra undersökningsområdena. Sångsvanar och kanadagäss rastade i huvudsak i Umedeltat medan tranor var särskilt talrika kring Skellefteå. Grågäss var generellt fåtaliga medan sädgässen utgjorrde ett betydande inslag inom alla områden och var efter sångsvanen den talrikaste arten. Andelen tundrasädgäss bland sädgässen var betydande, speciellt senare på säsongen och då speciellt kring Luleå. Även i Umedeltat observerades dock upp till ett tusen rastande tundrasädgäss samtidigt.

Authors/Creators:Jong, Adriaan de
Title:Övervakning av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland 2012
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Year of publishing :2014
Number:2014:51
Number of Pages:36
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Behavioural Sciences Biology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Evolutionary Biology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Fish and Wildlife Management
Agrovoc terms:birds, animal migration, farmland, sweden
Keywords:Gås, Sångsvan, Trana, Flyttning, Rastlokal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2278
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2278
ID Code:11721
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 Dec 2014 12:11
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits