Home About Browse Search
Svenska


Inblandning av stärkelse och lignosulfonat i pellets vid Bioenergi i Luleå AB

rapport från Pelletplattformen II

Samuelsson, Robert and Finell, Michael and Arshadi, Mehrdad and Hedman, Björn and Subirana, Jordi (2014). Inblandning av stärkelse och lignosulfonat i pellets vid Bioenergi i Luleå AB. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2014:29
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Ett fabriksförsök genomfördes vid Bioenergi i Luleå där två katjonbaserade stärkelsematerial (Solbind 35 och Solbind 790), ett kalciumbaserat lignosulfonat (Lignobond) samt ett kalcium/magnesiumbaserat lignosulfonat (Pelltech) blandades in i tallspån. En experimentell design för respektive additiv med två kvantitativa variabler på tre nivåer användes. Designerna omfattade följande parametrar: spån av tre olika fukthalter mellan 10-12 % baserad på rå vikt; inblandning av additiv på tre nivåer mellan 0-1 %. Den statistiska analysen baserad på MLR visade att fukthalten var den viktigaste parametern för bulkdensitet och presström medan inblandningsgrad av additiv var viktigast för hållfasthet och finfraktion. För Lignobond och Solbind 790 gav inblandning av additiv en minskad strömförbrukning vid pressningen, medan Solbind 35 gav en oförändrad strömförbrukning och Pelltech en ökad strömförbrukning. Samtliga additiv gav en förbättrad pelletskvalitet, främst genom ökad hållfasthet och minskad finfraktion.

Authors/Creators:Samuelsson, Robert and Finell, Michael and Arshadi, Mehrdad and Hedman, Björn and Subirana, Jordi
Title:Inblandning av stärkelse och lignosulfonat i pellets vid Bioenergi i Luleå AB
Subtitle:rapport från Pelletplattformen II
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

A factory experiment was performed at Bioenergi i Luleå, where two cation based starch additives (Solbind 35 and Solbind 790), one calcium based lignosulphonate additive (Lignobond) and one calcium/magnesium based lignosulphonate additive (Pelltech) were added to pine sawdust. One experimental design for each additive with two quantitative factors on three levels were used. The designs comprised the following parameters: Sawdust with three different moisture contents between 10-12 % based on raw weight; addition of additives at three levels between 0-1 %. The statistical analysis based on multiple linear regression (MLR) showed that the moisture content was the most important parameter for bulk density and press current, while the amount of additive was most important for mechanical durability and fines. For Lignobond and Solbind 790 the addition of additive gave rise to a decrease in press current during the pelletizing, while the press current was unchanged for Solbind 35 and increased for Pelltech. All additives gave rise to an improved pellet quality, mostly by increased mechanical durability and decreased amount of fines.

Series Name/Journal:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Year of publishing :2014
Number:2014:29
Number of Pages:18
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K50 Processing of forest products
P Natural resources > P05 Energy resources management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Wood Science
Agrovoc terms:pellets, fuelwood, bioenergy, additives, energy consumption, quality, sweden
Keywords:Pellet, additiv, stärkelse, lignosulfonat, kvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2378
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2378
ID Code:11752
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:06 Feb 2015 14:37
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits