Home About Browse Search
Svenska


Faktablad från integrerad kustfiskövervakning i Västerhavet, 2014

Fjällbacka 1989-2013

Karlsson, Martin, ed. (2014). Faktablad från integrerad kustfiskövervakning i Västerhavet, 2014. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

[img] PDF
818kB

Abstract

I svensk kustfiskövervakning ingår ett antal referensområden som anses obetydligt påverkade av lokal mänsklig aktivitet. Syftet med övervakningen är att kartlägga tillståndet för fisksamhället i dessa referensområden, spegla naturliga variationer på bestånds- och individnivå, samt upptäcka förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöhot som eutrofiering, miljögifter, klimatförändringar och andra miljöfaktorer.

De årliga fiskundersökningarna i Fjällbacka i norra Bohuslän ingår i programmet för integrerad kustfiskövervakning inom den nationella miljöövervakningen. Detta omfattar såväl beståndsövervakning av kustnära fiskarter som kontroll av miljögiftshalter och mätningar av fysiologisk hälsostatus, reproduktion och ålder hos tånglake. Denna integrerade strategi syftar till att ge en helhetsbild av miljögifts- och föroreningsbelastningen, om miljögifter är biotillgängliga, om fiskens hälsa är påverkad, samt om fiskpopulationer och fisksamhällen är påverkade eller riskerar att förändras.

Editors:Karlsson, Martin
Title:Faktablad från integrerad kustfiskövervakning i Västerhavet, 2014
Subtitle:Fjällbacka 1989-2013
Year of publishing :27 May 2014
Depositing date:3 February 2015
Number of Pages:19
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Oceanography, Hydrology, Water Resources
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
Agrovoc terms:fishes, monitoring, sweden
Keywords:fiskövervakning, fisksamhällen, fiskhälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2453
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2453
ID Code:11843
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: Martin Karlsson
Deposited On:24 Feb 2015 14:42
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits