Home About Browse Search
Svenska


Faktablad från integrerad kustfiskövervakning i södra Egentliga Östersjön, 2014

Torhamn 2002-2013

Karlsson, Martin and Faxneeld, Suzanne and Bignert, Anders and Larsson, Åke and Parkonen, Jari and Förlin, Lars (2014). Faktablad från integrerad kustfiskövervakning i södra Egentliga Östersjön, 2014. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

[img] PDF
706kB

Abstract

I svensk kustfiskövervakning ingår ett antal referensområden som anses obetydligt påverkade av lokal mänsklig aktivitet. Syftet med övervakningen är att kartlägga tillståndet för fisksamhället i dessa referensområden, spegla naturliga variationer på bestånds- och individnivå, samt upptäcka förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöhot som eutrofiering, miljögifter och klimatförändringar och andra miljöfaktorer.
De årliga fiskundersökningarna vid Torhamn i Blekinge skärgård ingår i programmet för integrerad kustfiskövervakning inom den nationella havsmiljöövervakningen. Torhamnsområdet utvaldes i början av 2000-talet som ett lämpligt nationellt referensområde för södra Östersjön. Torhamns skärgård är klassad som ett område av riksintresse för naturvård och har genomgått en naturreservatsinventering.

Authors/Creators:Karlsson, Martin and Faxneeld, Suzanne and Bignert, Anders and Larsson, Åke and Parkonen, Jari and Förlin, Lars
Title:Faktablad från integrerad kustfiskövervakning i södra Egentliga Östersjön, 2014
Subtitle:Torhamn 2002-2013
Year of publishing :27 May 2014
Depositing date:3 February 2015
Number of Pages:16
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 107 Other Natural Sciences > Other Natural Sciences
Agrovoc terms:perca fluviatilis, perch, fishes, animal health, coastal waters, water pollution, water analysis, eutrophication, monitoring, environmental impact, baltic sea, sweden
Keywords:Kustfiskövervakning, Miljöanalys, Fiskhälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2430
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2430
ID Code:11848
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: Martin Karlsson
Deposited On:20 Feb 2015 14:28
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits