Home About Browse Search
Svenska


Faktablad regional kustfiskövervakning i Egentliga Östersjön

Galtfjärden 2007-2014

Ericson, Ylva and Karlsson, Martin (2014). Faktablad regional kustfiskövervakning i Egentliga Östersjön. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

[img] PDF
2MB

Official URL: http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska...

Abstract

Fisksamhällets status och karaktär har varit likartad under den studerade tidsperioden 2007-2014, sett till antalet individer av fiskar, antal arter och trofisk struktur. Fisksamhällets artsammansättning är relativt oförändrat över tid och varierar mellan år, framför allt beroende på slumpfångster av ovanliga arter. Det finns en tendens till ökning av medelfångst över tid hos mört och hornsimpa medan fångsterna av abborre och gers tenderat att minska. Gösfångsterna har studerats sedan 1997 och totalfångsterna har minskat dramatiskt under perioden. Gös över 40 cm, vilket motsvarar fisk äldre än 5-6 år, har inte fångats sedan 2006. Resultatet signalerar ett för högt fisketryck då minimimåttet för att ta upp gös ligger på just 40 cm. I Galtfjärden har en art fångats som återfinns på Artdatabankens rödlista; lake (Lota
lota).

Authors/Creators:Ericson, Ylva and Karlsson, Martin
Title:Faktablad regional kustfiskövervakning i Egentliga Östersjön
Subtitle:Galtfjärden 2007-2014
Year of publishing :2014
Depositing date:6 February 2015
Number of Pages:13
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:fishes, coastal waters, monitoring, environmental impact, population dynamics, baltic sea, sweden
Keywords:Galtfjärden, kustfiskövervakning, indikatorer, miljöstatus, Uppsala län, Stockholms län
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2542
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2542
ID Code:11858
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Swedish Agency for Marine and Water Management
Deposited By: Ylva Ericson
Deposited On:07 Apr 2015 11:17
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits