Home About Browse Search
Svenska


En jämförelse av skattad avverkning med Riksskogstaxeringens stubbinventering och permanenta provytor

Kempe, Göran (2014). En jämförelse av skattad avverkning med Riksskogstaxeringens stubbinventering och permanenta provytor. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 408
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Riksskogstaxeringens statistik om årlig avverkning bygger på fältmätningar av stubbar efter avverkade träd på provytor som bedöms ha avverkats under föregående avverkningssäsong. Metoden medför risk för systematisk underskattning på grund av att vissa stubbar inte upptäcks och registreras. Även fel i säsongsbedömningen kan medföra systematiska fel. Med tillgång till data från flera återinventeringar av permanenta provytor, kan skattningar av avverkad areal och volym från stubbinventeringen jämföras med motsvarande skattningar med de permanenta provytorna. I denna studie görs sådana jämförelser med syftet att kvantifiera eventuella systematiska skillnader i skattat areal och volym mellan metoderna.
Resultaten visar att Riksskogstaxeringens stubbinventering ger en statistiskt signifikant (95 %) mindre avverkad volym än de permanenta provytorna. Även avverkad areal är något mindre, men skillnaden är inte signifikant. Mot bakgrund av dessa resultat föreslås följande åtgärder för att förbättra Riksskogstaxeringens avverkningsstatistik:
- Skattningar av årsvis avverkad areal och volym med stubbinventeringen kompletteras med skattningar av avverkning under föregående säsong på de permanenta provytorna varigenom stickprovet ökar och medelfelet minskar.
- På motsvarande sätt kompletteras skattningar av fem års avverkning med stubbinventeringen med motsvarande skattningar med P-ytorna.
- Skattningar av avverkad volym med stubbinventeringen räknas upp med faktorn 1,07 för att korrigeras för systematisk underskattning.
I studien jämförs även Skogsstyrelsens statistik över avverkad volym med motsvarande skattningar med Riksskogstaxeringens permanenta provytor. Ingen statistiskt säkerställd skillnad kunde påvisas, men under 2000-talet påvisar Skogsstyrelsen en större avverkning än den som beräknas med de permanenta provytorna.

Authors/Creators:Kempe, Göran
Title:En jämförelse av skattad avverkning med Riksskogstaxeringens stubbinventering och permanenta provytor
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :20 February 2014
Depositing date:9 February 2015
Number:408
Number of Pages:21
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forests, forest inventories, forest resources, logging, forest surveys, sweden
Keywords:Bruttoavverkning, analys, avverkningsstatistik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2416
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2416
ID Code:11862
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:17 Feb 2015 08:45
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits