Home About Browse Search
Svenska


Motionsspår i Skåne och Sörmland

en inventering av anläggningar och strategier

Bengtsson, Jens (2015). Motionsspår i Skåne och Sörmland. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:6
[Factsheet]

[img] PDF
272kB

Abstract

I takt med att intresset för motion och inte minst löpning ökar i samhället, ställs allt högre krav på att kommunerna ska tillhandahålla vardagsmiljöer som gynnar ett aktivt uteliv. En möjlighet till ett aktivt uteliv finns i de motionscentraler som många kommuner anlade under 1960 till 1980-talen. Syftet med rapporten är att undersöka hur arvet från dessa anläggningar förvaltas idag samt hur kommunerna arbetar strategiskt med frågor kring motionsspår. Rapporten bygger dels på en dokumentstudie av informationsmaterial och policydokument på kommunernas hemsidor, dels på telefonintervjuer med tjänstemän i samtliga kommuner i Skåne län och Sörmlands län.

Authors/Creators:Bengtsson, Jens
Title:Motionsspår i Skåne och Sörmland
Subtitle:en inventering av anläggningar och strategier
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2015
Number:2015:6
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:D Administration and legislation > D10 Public administration
X Agricola extesions > X38 Human medicine, health, and safety
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Social Sciences Interdisciplinary (Peace and Conflict Research and Studies on Sustainable Society)
Agrovoc terms:landscape design, sweden
Keywords:motionsspår, Skåne, Sörmland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2454
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2454
ID Code:11869
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
External funders:FORMAS
Deposited By: Jens Bengtsson
Deposited On:24 Feb 2015 14:50
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits