Home About Browse Search
Svenska


IP SIGILL

standard för kvalitetssäkrad produktion av frukt och grönt

Björkholm, Anna-Mia and Olsson, Marie (2011). IP SIGILL. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:35
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Denna rapport beskriver IP SIGILL – den svenska standarden för kvalitetssäkrad produktion av frukt
och grönt. IP SIGILL-standarder finns för flera produktionsområden och ägs och utvecklas av Sigill
Kvalitetssystem AB som är ett dotterbolag till LRF. Man strävar efter att göra skillnad inom områdena
miljöhänsyn, livsmedelssäkerhet och djuromsorg. Det är inom dessa områden standarden ställer
krav. Standarderna inom IP SIGILL bygger på HACCP-principerna.
Då det gäller certifiering av primärproduktion av frukt och grönt är det standarden ”IP SIGILL Frukt &
grönt” som är aktuell. Standarden är öppen för alla, uppdateras vartannat år, kräver
tredjepartscertifiering och finns med tillägg för klimatcertifiering. Sigill Kvalitetssystem AB
tillhandahåller stödmaterial som är till stor hjälp i certifieringsarbetet.
Önskar man de mervärden IP SIGILL innefattar samt även möjlighet till export är det aktuellt med
certifiering enligt standarden ”IP SIGILL GAP Frukt och grönt inklusive tillägg Svenskt Sigill”.
Rapporten är en del av projektet ”Kvalitets- och livsmedelssäkerhet för att möta marknadens
krav/utbildningsmoduler” som har utförts inom ramen för Tillväxt Trädgård.

Authors/Creators:Björkholm, Anna-Mia and Olsson, Marie
Title:IP SIGILL
Subtitle:standard för kvalitetssäkrad produktion av frukt och grönt
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This report describes IP SIGILL - the Swedish standard for quality-assured production of fruits and
vegetables. There are IP SIGILL standards for many areas of production. These are owned and
developed by Sigill Kvalitetssystem AB, a subsidiary of LRF. IP SIGILL strives to make a difference for
the environmental, food safety and animal welfare. It is in these areas, the standard requires that
certain conditions are fulfilled. The standards in IP SIGILL are based on the HACCP principles.
In the case of certifying primary production of fruits and vegetables “IP SIGILL Fruit & Vegetables is
the standard to be used. The standard is open to all, updated every two years, requires third party
audits and is available with the addition of climate certification. Sigill Kvalitetssystem AB provides
support materials that are a great help in the certification process.
If you wish to export, and take advantage of the surplus values that IP SIGILL provides, you have to be
certified according to the requirements in the standard "IP SIGILL GAP Frukt och grönt inklusive
tillägg Svenskt Sigill".
This report is part of the project "Quality and food safety to meet the market requirements / training
modules", which has been performed within Tillväxt Trädgård.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2011
Depositing date:13 February 2015
Number:2011:35
Number of Pages:24
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:ISBN 978-91-86373-86-3
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:D Administration and legislation > D50 Legislation
Q Food science > Q03 Food contamination and toxicology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:fruits, vegetables, food hygiene, food safety, standards, certification, haccp, qualiy controls, quality assurance, production control
Keywords:Livsmedelssäkerhet, Certifiering, Kvalitetssäkring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2424
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2424
ID Code:11887
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
External funders:European Commission - Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling and Hushållningssällskapet Halland and Hushållningssällskapet Kristianstad and Hushållningssällskapet Malmöhus and LRF/GRO and Lovang Lantbrukskonsult AB and Mäster Grön and Prynek
Deposited By: Professor Marie E. Olsson
Deposited On:18 Feb 2015 12:58
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits