Home About Browse Search
Svenska


Kustfiskövervakning i Öresund, 2014

Barsebäck, Lundåkrabukten/Lommabukten 1999-2014

Andersson, Jan (2014). Kustfiskövervakning i Öresund, 2014. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Fisksamhällets sammansättning och funktion har inte förändrats under perioden 1999-2014.
Ökande eller oförändrade fångster av dominerande arter har bidragit till en ökning i den totala
fångsten av alla fiskar.
Ål, skrubbskädda, torsk och tånglake har dominerat bland fiskarna. Strandkrabbor svarade
dock för cirka 80 % av alla individer i fångsterna från 1999 till 2014.
Ål dominerade bland de större fiskarna i fångsten, med undantag för 2010, då större torskar
var vanligare.
Ålarnas medellängd har ökat över tid, vilket kan vara en effekt av minskat fisketryck och/eller
en vikande rekrytering av ålyngel.

Authors/Creators:Andersson, Jan
Title:Kustfiskövervakning i Öresund, 2014
Subtitle:Barsebäck, Lundåkrabukten/Lommabukten 1999-2014
Year of publishing :14 December 2014
Depositing date:17 February 2015
Number of Pages:15
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:coastal fisheries, fishes, aquatic communities, environmental impact, sweden
Keywords:Kustfisk, Miljöövervakning, Öresund, Ål, Torsk, Skrubbskädda, Tånglake
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2499
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2499
ID Code:11897
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Swedish Agency for Marine and Water Management and Länsstyrelsen Skåne
Deposited By: Mr Jan A Andersson
Deposited On:20 Mar 2015 12:18
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits