Home About Browse Search
Svenska


Nationell plan för kunskapsförsörjning om fritidsfiske inom fisk-, havs- och vattenförvaltningen

Karlsson, Martin and Ragnarsson Stabo, Henrik and Petersson, Erik and Carlstrand, Håkan and Thörnqvist, Stig (2014). Nationell plan för kunskapsförsörjning om fritidsfiske inom fisk-, havs- och vattenförvaltningen. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2014:12
[Report]

[img] PDF
8MB

Abstract

I följande rapport försöker vi ge en samlad bild för vilka arter som är i behov av ett utökat kunskapsunderlag med avseende på fritidsfiskets uttag och påverkan. Vidare försöker vi ge en bild av hur man internationellt arbetar med liknande frågor och ger slutligen exempel på metoder på hur och i vilket utsträckning man kan arbeta på ett nationellt plan. Vårt förslag grundar sig i stort på att man kombinerar olika undersökningar i särskilda fokusområden som vi bedömer kan användas för att skala upp resultaten från. Vi föreslår att man koncentrerar insamlingen av fritidsfiskedata till områden med allmänt vatten, eftersom i enskilda vatten har fiskevattenägaren överhöghet enligt lagstiftningen. De fokusområden vi pekar ut är sådan där det redan bedrivs viss datainsamling, både vad gäller fritidsfiske och miljöövervakning/bestånduppskattning och där det finns fiskefria områden i närheten. Insamling av data ska inte ske i alla områden varje år, tre områden förslå bli intensivområden och i övriga ska insamling ske vart tredje år efter ett rullande schema. De insamlingsmetoder som vi förspråkar är nationell enkät, fångstregristrering inom fisketurismen, frivillig fångstregistrering av enskilda fritidsfiskare, insamling av data från fisketävlingar, inventering av fiskeansträngning (t.ex. räkna boja och trailers) på plats, inventering av fångst per ansträngning (t.ex. genom provfisken) och märkningsstudier.

Authors/Creators:Karlsson, Martin and Ragnarsson Stabo, Henrik and Petersson, Erik and Carlstrand, Håkan and Thörnqvist, Stig
Title:Nationell plan för kunskapsförsörjning om fritidsfiske inom fisk-, havs- och vattenförvaltningen
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2014
Depositing date:2015
Number:2014:12
Number of Pages:71
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9266-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:recreational fishing, data collection, population
Keywords:fritidsfiske, datainsamling, bestånduppskattning, förvaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2433
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2433
Alternative URL:http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/publikationer/Aquarapporter/2014/Aqua%20reports%202014_12.pdf
ID Code:11914
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:23 Feb 2015 08:40
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits