Home About Browse Search
Svenska


Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014

slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur

Zetterberg, Andreas and Svensson, Linn (2014). Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2014:06
[Report]

[img] PDF
585kB

Abstract

Länsstyrelsernas ansvar för inventering av stora rovdjur omfattar bl a inventering av familjegrupper av lodjur under vinterperioden 1 oktober till 31 mars varje år. Länsstyrelsen, allmänheten ochsamebyarna deltar alla i arbetet med att finna observationer av familjegrupper i landskapet men länsstyrelsen dokumenterar och verifierar alla observationer som hittas. Beräkning av antal familjegrupper sker genom särskiljning av olika grupper i fält samt genom att använda så kallade avståndskriterier som baseras på förflyttningsavstånd och hemområdesstorlek hos lodjur iSkandinavien. Inventeringen sker enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige. Inventeringsmetodiken ändrades under 2013 då den även blev gemensam för Sverige och Norge. Vintern 2013/2014 dokumenterades totalt 142 familjegrupper i Sverige varav 66.5 i norra förvaltningsområdet, 62 i mellersta förvaltningsområdet och 13.5 i södra förvaltningsområdet. Norra förvaltningsområdet har god täckningsgrad på inventeringen medan län i mellersta och södra har rapporterat mindre god täcknings grad varför vinterns inventering inte är heltäckande. För tredje vintern i rad är inventeringsresultatet lägre än föregående vinter, det vill säga trenden i populationen enligt inventeringen är nedåtgående. Skiftet till nya inventeringsregler gör dock attsiffrorna inte är helt jämförbara. Minskningen i norra förvaltningsområdet som även omfattar större delen av renskötselområdet är ett resultat av jakt på lodjur enligt den politiska intentionen att minska lodjurspopulationen i renskötselområdet. Därtill noteras även en minskning av lodjurspopulationen i mellersta förvaltningsområdet och en marginell och osäker minskning i södra förvaltningsområdet. 142 familjegrupper motsvarar 840 individer (740 - 940, 95 % CI) vilket inkluderar alla kategorierdjur i populationen. Denna omräkning baseras endast på inventeringens dokumenterade familjegrupper utan hänsyn tagen till ej inventerade områden. Med hänsyn taget till att flera länsstyrelser i mellersta och södra förvaltningsområdet har rapporterat in en låg täckningsgrad kanvi anta att den verkliga populationen sannolikt är större.

Authors/Creators:Zetterberg, Andreas and Svensson, Linn
Title:Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014
Subtitle:slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur
Series Name/Journal:Rapport från Viltskadecenter
Year of publishing :2014
Number:2014:06
Number of Pages:18
Place of Publication:Riddarhyttan
Publisher:Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Wildlife Damage Centre
ISBN for electronic version:978-91-86331-67-2
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:lynxes, population, reproduction, sweden, norway
Keywords:lodjur, inventering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2437
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2437
ID Code:11922
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:23 Feb 2015 09:42
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits