Home About Browse Search
Svenska


Deformiteter hos oligochaeter i Vänern

Milbrink, Göran and Sonesten, Lars (2014). Deformiteter hos oligochaeter i Vänern. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:19
[Report]

[img] PDF
42MB

Abstract

Bottenlevande slamrörmaskar, oligochaeter, är känsliga miljöindikatorer i alla typerav vatten. I en retrospektiv studie har deformiteter hos oligochaeter från treolika nordliga Vänervikar jämförts under en period med minskad antropogen belastningmed avseende på näringsämnen och olika metaller. Stora mängder av miljöfarligaämnen finns dock lagrade i de sediment som oligochaeterna lever i.Resultaten från undersökningen visar på att de allra grövsta deformitetsformerna,dvs. groteskt förändrade ventrala borst, med tiden generellt sett har minskat i omfattning.Det finns däremot inga tecken på att lättare deformiteter har minskatnämnvärt annat än lokalt. Utöver de skador som noterades på ventrala borst vidtidigare undersökningar så noterades i denna undersökning även att deformiteterhos både dorsala och ventrala borst har tillkommit hos arten Potamothrix hammoniensisi samtliga tre fjärdar. Deformiteterna spänner mellan lättare och mergrava skador, där de lätta dominerar. Liknande skador hos dorsala borst har endastundantagsvis setts i tidigare material från Vänern.Även om förekomsten av de mest grava deformiteterna har minskat, så visar resultatenpå att de lättare skadorna inte har minskat noterbart under den undersöktaperioden annat än på vissa provplatser. Detta skulle kunna tyda på att oligochaeternafortfarande påverkas av upplagrade miljögifter i sedimenten.

Authors/Creators:Milbrink, Göran and Sonesten, Lars
Title:Deformiteter hos oligochaeter i Vänern
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Benthic oligochaetes are sensitive indicators of the water quality and various kindsof stress caused by hazardous substances. In a previous study from the early1970's, grave external morphological deformities had been found in oligochaetesfrom three bays in the northern part of Lake Vänern, Sweden. In the present follow-up a new series of samples obtained from the same localities in 1975-1988 have been analyzed the same way. These samples represent a period of reducedanthropogenic impact from nutrients as well as various metals. However, largeamounts of various environmental pollutants are still deposited in the sedimentswhere benthic organisms like oligochaetes live.The results show that the presence of the most severe malformations, i.e. gravelydeformed ventral chaetae, have been reduced with time. Nevertheless, there are nogeneral signs of reduced presence of more moderate deformities, even though therehave locally been some reductions. In addition to the deformed ventral chaetaefound in earlier investigations, this study has also revealed malformations of thedorsal pectinate chaetae (so-called crotchets) in the dominant oligochaete speciesPotamothrix hammoniensis in all three investigated bays. Previously malformationsin dorsal chaetal bundles ranging from slight to severe abnormalities haveonly rarely been found in the lake. The study has also revealed that a second oligochaetespecies mostly characteristic of oligotrophic conditions, Spirosperma ferox,had a high proportion of deformed ventral chaetae.Although the presence of severely malformed chaetae has been reduced, our studyreveals that minor deformities have not been reduced to the same degree except atsome localities. This is likely to be a result of exposure to various environmentalpollutants deposited in the sediments.

Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2014
Number:2014:19
Number of Pages:20
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication
SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
SLU - Environmental assessment > Programme Organic risk substances and metals (until May 2010)
SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geosciences, Multidisciplinary
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geochemistry
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Other Earth and Related Environmental Sciences
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Environmental Health and Occupational Health
Agrovoc terms:oligochaeta, pollution, lakes, sweden
Keywords:oligochaeter, föroreningar, deformiteter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2447
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2447
ID Code:11929
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:24 Feb 2015 11:46
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits