Home About Browse Search
Svenska


Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark — IM

årsrapport 2012

Löfgren, Stefan, ed. (2014). Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark — IM. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:17
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

Naturvårdsverkets miljöövervakningsenhet genomför Integrerad övervakning av miljötillståndet iskogsekosystem (IM) inom programområdet "Skog". Övervakningen är relaterad till konventionen omeffekter av långtransporterade luftföroreningar "Long-range transboundary air pollution - LRTAP 1979"(UN/ECE). IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL), Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Institutionenför vatten och miljö vid SLU (IVM, SLU) utför övervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket.Miljöövervakningen omfattar ekosystemstudier på avrinningsområdesnivå med bestämningar avvattenbalans, kemiska ämnesbudgetar och effekter på biota, främst vegetation och studier avmarkprocesser. Syftet är dels att som referensområden ge relevanta bakgrundsdata, dels att söka skiljaeffekter av mänsklig påverkan från naturlig variation. Modellering för prognostisering av utvecklingen ärett viktigt inslag. IM programmet lämpar sig också väl till testning av modeller. Mätningarna utförs iskyddade områden med lång kontinuitet, utan skogliga aktiviteter. Deposition av luftföroreningar ochpotentiell klimatpåverkan är de enda mänskliga störningarna i områdena.Föreliggande rapport redovisar undersökningar från år 2012 och inbegriper de fyra IM-områdenaGårdsjön, Aneboda, Kindla och Gammtratten. Verksamheten under året beskrivs kortfattat i text medglimtar av intressanta resultat som framkommit. Bearbetade data och resultat återfinns i tabellbilagan islutet på rapporten.

Editors:Löfgren, Stefan
Title:Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark — IM
Subtitle:årsrapport 2012
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2014
Number:2014:17
Number of Pages:34
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Forest
SLU - Environmental assessment > Programme Acidification
SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F40 Plant ecology
K Forestry > K01 Forestry - General aspects
P Natural resources > P30 Soil science and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Biochemistry and Molecular Biology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Botany
Agrovoc terms:ecosystems, watersheds, water balance, vegetation, biota, degradation, nutrient cycling in ecosystems
Keywords:ekosystemstudier, avrinningsområde, vattenbalans, kemiska ämnesbudgetar, effekter på biota, vegetation, markprocesser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2448
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2448
ID Code:11930
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:24 Feb 2015 11:56
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits