Home About Browse Search
Svenska


Breddat skördefönster

möjligheter och begränsningar

Nilsdotter-Linde, Nilla and Halling, Magnus and Jansson, Jan (2014). Breddat skördefönster. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) (18). Uppsala: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9200-9
[Report chapter]

[img] PDF
469kB

Abstract

Målet med försöksserie R6-L6-4562 var att undersöka om en vallfröblandning till slåttervall innehållande sena arter och sorter skördad sent kan ge samma avkastning och näringskvalitet som en blandning med tidigare arter och sorter skördad tidigt. Syftet var att få en breddning av skördefönstret i första skörden. Ett medeltal för tre vallår (2007-2009) på tre platser (Jönköping, Kalmar och Rådde) visade att en breddning av skördefönstret med ca 9 dagar i förstaskörden var möjlig genom att använda dels en blandning innehållande tidiga sorter av timotej, ängssvingel, engelskt rajgräs och klöver, dels en med sena sorter av timotej, engelskt rajgräs och klöver. Det blev lika stor avkastning i första skörd i den tidiga blandningen skördad tidigt som i den sena skördad sent. Fiberhalten var något lägre i den sena blandningen. Några säkra skillnader i energiinnehåll kunde inte fastställas. Plats och årsmån hade stor inverkan på totalavkastningen hos blandningarna. Energiinnehållet blev likvärt, medan den sena blandningen gav lägre fiberhalt. Den sena blandningen med stor andel engelskt rajgräs kan bli känslig för utvintring. Använder man både sena och tidiga fröblandningar kan den sena skördad tidigt användas som "energifoder" för att kombineras med ett baljväxtrikt foder från återväxten.

Authors/Creators:Nilsdotter-Linde, Nilla and Halling, Magnus and Jansson, Jan
Title:Breddat skördefönster
Subtitle:möjligheter och begränsningar
Series Name/Journal:Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
Year of publishing :2014
Number:18
Page range:51-54
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9200-9
ISSN:1653-5375
Language:Swedish
Publication Type:Report chapter
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
L Animal production > L02 Animal feeding
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Agrovoc terms:forage production, nutritive value, grazing
Keywords:arter, sorter, skördetid, avkastning, näringsvärde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2597
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2597
ID Code:11951
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:24 Apr 2015 11:22
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits