Home About Browse Search
Svenska


Rotröta påverkar uthålligheten hos vallbaljväxter

Wallenhammar, Ann-Charlotte and Nilsdotter-Linde, Nilla and Jansson, Jan and Stoltz, Eva (2014). Rotröta påverkar uthålligheten hos vallbaljväxter. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) (18). Uppsala: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9200-9
[Report chapter]

[img] PDF
496kB

Abstract

Rödklöver, som är basen i närproducerat protein, har sviktande uthållighet orsakad av rotröta som utvecklas i roten och orsakas av flera patogena svampar som finns i jorden. Angreppens påverkan på vallens botaniska sammansättning, produktionsnivå och kvalitet jämfördes i två fältförsök under tre vallår. Fröblandningar med olika baljväxter jämfördes i två- och treskördesystem. Baljväxterna som undersöktes var rödklöver SW Fanny (med och utan cikoria) och SW Vivi, vitklöver, käringtand och blålusern. Rödklöver gav störst totalavkastning över tre vallår. Baljväxthalten var högst i rödklöver de första två åren, trots stora angrepp av rotröta i vall II. Vallår III minskade rödklöverhalten signifikant och blev jämförbar med andelen vitklöver. Vivi skördad två gånger gav större avkastning än Fanny+ cikoria med tre skördar. I övrigt fanns inga signifikanta avkastningsskillnader mellan fröblandningar eller skördesystem i slutet av försöksperioden. Angreppen av rotröta var signifikant större i rödklöver än i övriga baljväxter. Blålusern hade större angrepp av rotröta än käringtand och vitklöver som låg på en låg nivå. Foderkostnaden blev minst med rödklöver respektive vitklöver i treskördesystem. Uthålligheten i baljväxtvallar totalt sett kan sannolikt ökas genom att alternera artvalet i baljväxtdominerade växtföljder med vitklöver, käringtand och blålusern som lämpliga alternativ till rödklöver.

Authors/Creators:Wallenhammar, Ann-Charlotte and Nilsdotter-Linde, Nilla and Jansson, Jan and Stoltz, Eva
Title:Rotröta påverkar uthålligheten hos vallbaljväxter
Series Name/Journal:Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
Year of publishing :2014
Number:18
Page range:55-58
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9200-9
ISSN:1653-5375
Language:Swedish
Publication Type:Report chapter
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
H Protection of plants and stored products > H20 Plant diseases
L Animal production > L02 Animal feeding
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Agrovoc terms:feed legumes, root rots
Keywords:rotröta, baljväxter, Trifolium, Medicago, Lotus, skördesystem, avkastning, baljväxthalt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2582
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2582
ID Code:11953
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:24 Apr 2015 12:18
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits