Home About Browse Search
Svenska


Slutrapport: utmarksbete

ett biologiskt kulturarv som resurs för en hållbar framtid

Tunon, Håkan and Bele, Bolette and Axelsson Linkowski, Weronika and Kvarnström, Marie (2014). Slutrapport: utmarksbete. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 82
[Report]

[img] PDF
10MB

Abstract

Historiskt sett har utmarkerna i Norden använts för bete ochfodertäkt och har därför haft en stor roll hushållningen. Denna hävd har skapat ett kulturlandskap med hävdgynnade arter och strukturer, ett kulturlandskap som har stora natur- och kulturvärden. Under 1900-talet har samhällets strukturomvandling lett till en successiv avveckling av detta utmarksbruk, vilket förändrat landskapsbilden och den biologiska mångfaldens sammansättning. Projektet har haft som syfte att synliggöra den potential som utmarken utgör för samhället idag och i framtiden och inte enbart som ett historiskt kulturarv. Inom ramen för projektet har vi genomfört workshops, intervjuer, inventeringar och sammanställningar i syfte att både samla in fakta och att sprida information och lyfta projektets tema i diskussionen. I juli 2014 genomfördes en "fäbodresa" med forskare, myndighetsrepresentanter och brukare från både Sverige och Norge i syfte att skapa en arena där man kunde diskutera erfarenheter och perspektiv på utmarksbete och dess värden. Resultaten från projektet har presenterats i olika sammanhang med finns också i form av ett antal publikationer.

Authors/Creators:Tunon, Håkan and Bele, Bolette and Axelsson Linkowski, Weronika and Kvarnström, Marie
Title:Slutrapport: utmarksbete
Subtitle:ett biologiskt kulturarv som resurs för en hållbar framtid
Series Name/Journal:CBM:s skriftserie
Year of publishing :2014
Number:82
Number of Pages:72
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Bioforsk Midt-Norge
ISBN for printed version:978-91-89232-93-8
ISSN:1403-6568
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X80 Social sciences, humanities and education
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Other Social Sciences not elsewhere specified
Agrovoc terms:biodiversity, cultural heritage, sustainable development
Keywords:utmarker, kulturlandskap, biologisk mångfald, lokala näringar, hållbar utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2475
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2475
ID Code:11962
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:04 Mar 2015 08:52
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits