Home About Browse Search
Svenska


Large-scale releases of native species: the mallard as a predictive model system

Söderquist, Pär (2015). Large-scale releases of native species: the mallard as a predictive model system. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:25
ISBN 978-91-576-8248-2
eISBN 978-91-576-8249-9
[Doctoral thesis]

[img] PDF
2MB

Abstract

Human alteration of natural systems, and its consequences are of great concern and the impact on global ecosystems is one of the biggest threats that biodiversity stands before. Translocations of invasive species, as well as intraspecific contingents with non-native genotypes, whether they are deliberate or unintentional, are one such alteration and its consequences are continuously being assessed.

The mallard (Anas platyrhynchos) is the most numerous and widespread duck in the world and a flagship in wetland conservation. It is also an important game species which is heavily restocked for hunting purposes, especially in Europe where over three million ducklings are released every year. Because of its hunted status, its abundance, and the number of released individuals, it can serve as a model species to study effects of releases, both for conservation and restocking for hunting, on wild populations.

In this thesis the status of the mallard was assessed in the Nordic countries and the effects of releases on the wild populations were studied by mining historical ringing data, comparing morphology of present-day wild, farmed, and historical mallards, and analyzing phylogeography of wild and farmed mallards in Europe. The status of the mallard population in the Nordic countries are generally good, however, a joint effort of European countries is needed to monitor and manage the population. A significant difference between wild and farmed mallards concerning longevity, migration, bill morphology and genetic structure was also found, together with signs of cryptic introgression of farmed genotypes in the wild population with potential fitness reduction as a result. The effect is however limited by that only a fraction of released farmed mallards reach the breeding season due to low survival.

A natural captive environment is crucial to keep individuals wild-like with high survival rates after release. However, with an introgression of potentially maladapted farmed genotypes leading to a reduction in fitness, a low survival of released mallards would favor the wild population. A legislative change regarding obligation to report numbers, provenance, and release sites of farmed mallard should be considered, together with practical solutions of ringing and genetic monitoring of released mallards.

Authors/Creators:Söderquist, Pär
Title:Large-scale releases of native species: the mallard as a predictive model system
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Storskaliga utsättningar av inhemska arter: gräsanden som ett förutseende modellsystem

Människan har i alla tider påverkat sin omgivning. Konsekvenserna av den mänskliga påverkan ses idag som ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Spridning av främmande arter har länge setts som ett av de största hoten mot biologisk mångfald men fokus har nu även riktats mot spridning av främmande populationer.

Gräsanden är den mest talrika och spridda anden i världen. Den har också en nära relation till människan, den är vanlig i parker och där en populär fågel att mata. Det förekommer också avel på tamänder och flera olika raser har avlats fram som i grunden är gräsänder, även den vita pekingankan som kan beställas på restaurang är en variant av gräsand. Gräsanden är även ett populärt jaktvillebråd. För att öka den jaktbara populationen föds den upp i fångenskap och sätts ut i våtmarker under sommaren. I Europa sätts det varje år ut över tre miljoner farmade gräsänder i jaktsyften, varav över 250000 i Sverige. Djur som avlas i fångenskap föds upp under omständigheter som skiljer sig från naturliga förhållanden. Därför finns det en risk att farmade änder efter bara ett par generationer kan skilja sig gentemot den vilda populationen. Eftersom det varje år skjuts så många vilda och farmade änder, finns det en stor tillgång till data som gör det möjligt att studera hur utsättningar av farmade gräsänder kan påverka den vilda populationen. Det gör gräsanden till ett lämpligt modellsystem för att studera hur utsättningar av djur uppföda i fångenskap kan påverka sina vilda artfränder.

Denna avhandling visar att statusen för gräsanden i de Nordiska länderna är generellt god men att ett gränsöverskridande samarbete behövs för att på ett bra sätt kunna övervaka hela den Europeiska gräsandspopulationen. Vilda och farmade änder skiljer sig signifikant vad gäller flyttlängd och livslängd. En farmad gräsand flyttar generellt kortare och har ett kortare liv än en vild gräsand. Näbben på en farmad and är också generellt bredare, högre och kortare än hos en vild gräsand. Det finns även genetiska skillnader mellan farmade och vilda gräsänder. Gener specifika för farmade gräsänder förekommer nu även i den vilda populationen, vilket kan leda till en sämre fitness. Denna effekt är troligtvis begränsad av att endast en bråkdel av de farmade änderna överlever till häcksäsongen och därmed har en möjlighet att korsa sig med den vilda populationen.

Naturliga förhållanden vid uppfödning i fångenskap är viktiga för att få vildlika individer med hög överlevnad efter utsättning. Om utsatta individer däremot riskerar att försämra den vilda populationen, genom spridning av sämre anpassade gener, är en låg överlevnad av de utsatta individerna mer gynnsamt för den vilda populationen.
För att bättre förstå effekter av utsättningar av farmade gräsänder är det önskvärt att obligatorisk rapportering av antal utsatta, ursprung samt utsättningslokal för farmade gräsänder införs. Praktiska lösningar för märkning och genetisk övervakning av utsatta änder bör också övervägas.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2015
Depositing date:5 March 2015
Number:2015:25
Number of Pages:55
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IDalby L, Söderquist P, Kjær Christensen T, Clausen P, Einarsson A, Elmberg J, Fox A D, Holmqvist N, Langendoen T, Lehikoinen A, Lindström Å, Lorentsen S-H, Nilsson L, Pöysä H, Rintala J, Þórir Sigfússon A, Svenning J-C (2013) Status of the Nordic mallard in a changing world. Ornis Fennica 90: 2-15.
IISöderquist P, Elmberg J, Gunnarsson G (2013) Longevity and migration distance differ between wild and hand-reared mallards Anas platyrhynchos in Northern Europe. European Journal of Wildlife Research 59: 159-166.
IIISöderquist P, Norrström J, Elmberg J, Gunnarsson G (2014) Wild mallards have more ”goose-like” bills than their ancestors: a case of anthropogenic influence? PLoS ONE 9(12): e115143.
IVSöderquist P, Elmberg J, Gunnarsson G, Thulin C-G, Champagnon J, Guillemain M, Kreisinger J, Prins H, Crooijmans R, Kraus R. (manuscript) Released game birds cause continent-wide introgression: a changing genetic landscape in European mallard (Anas platyrhynchos).
Place of Publication:Umeå
Publisher:Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-8248-2
ISBN for electronic version:978-91-576-8249-9
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L10 Animal genetics and breeding
L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Genetics (medical genetics to be 30107 and agricultural genetics to be 40402)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:anas, ducks, anatidae, wild animals, farms, animal introduction, hunting, population dynamics, introgression, genotypes, animal morphology, longevity, animal migration, models, sweden
Keywords:Anas platyrhynchos, farmed, hunting, introgression, longevity, mallard, migration, morphology, population genetic, restocking, SNPs, Sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2479
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2479
ID Code:11972
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
External funders:Swedish Environmental Protection Agency
Deposited By: Pär Söderquist
Deposited On:05 Mar 2015 14:34
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits