Home About Browse Search
Svenska


ZSC - zoned selective coppice, en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer

Wiström, Björn and Nielsen, Anders Busse and Klobucar, Blaz and Klepec, Urska (2015). ZSC - zoned selective coppice, en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:2
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Utdragna trappstegsformade skogsbryn dominerade av buskar och småträd som succesivt ökar i höjd mot skogen anses ofta som lämpliga i infrastrukturmiljöer och urbana landskap. Utdragna skogsbryn bidrar med hög biodiversitet, filtrering, avskärmning och estetiska
värden med extra plats för blomning, bärsättning och höstfärger samtidigt som de håller högväxta träd på behörigt avstånd från järnvägsspår, kontaktledningar och hus. Denna rapport presenterar Zoned Selective Coppice (ZSC) som är en ny skötselmodell för att upprätthålla och utveckla utdragna skogsbryn. I rapporten utvärderas ZSC´s initiala effekt och tillämpning i en pilotstudie. ZSC baseras på maxhöjder för de individer som ska tas ned.
Dessa maxhöjder minskar stegvis från brynets inre, via dess mellersta delar till dess yttre zon, vilket skapar en gradient i höjder men också i röjningsstyrka genom brynet som över tid bör bidra till mer artrika och utdragna skogsbryn. De initiala resultaten från simulering och implementering av ZSC i Alnarps Landskapslaboratorium visar att ZSC kunde vända trenden bort från tvära brynprofiler och lösa upp planteringsutförandets radkaraktär utan att skapa starka grupperingar. Överlag visade sig ZSC även lovande för att kunna vända den minskning i artdiversitet som skett i brynen under de senaste 20 åren sedan dess plantering.
Det långsiktiga försöket som initierades med studien möjliggör även värdefull utvärdering av ZSC över tid.

Authors/Creators:Wiström, Björn and Nielsen, Anders Busse and Klobucar, Blaz and Klepec, Urska
Title:ZSC - zoned selective coppice, en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Graded forest edges with low shrubs at the periphery and increasingly higher shrubs and trees toward the forest interior are often considered as ideal in infrastructure environments. They provide valuable ecosystem services while keeping hazardous trees at distance from railways, roads, power lines and houses. This report presents Zoned Selective Coppice as a novel management system for the development and maintenance of graded forest edge profiles. ZSC is based on threshold height decreasing stepwise from the inner through the middle to the outer edge zone, resulting in height and density gradients over the edge crosssection. This creates a gradient of heights and thinning strength that is theorized as essential
for the development of graded forest edges. Results from simulation and implementation of ZSC in Alnarps Landscape laboratory showed that ZSC could reverse the ongoing trend of decreasing diversity and graded edge profile without creating unwanted horizontal patterns. The field trial in Alnarps Landscape Laboratory enables long-term evaluation of ZSC.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :9 March 2015
Depositing date:9 March 2015
Number:2015:2
Number of Pages:20
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-87117-92-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Scientific peer reviewed
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F40 Plant ecology
K Forestry > K01 Forestry - General aspects
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Agrovoc terms:forest management, infrastructure
Keywords:skogsbryn, skötsel, infrastruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2486
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2486
ID Code:11976
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
External funders:Trafikverket
Deposited By: Björn Wiström
Deposited On:10 Mar 2015 09:10
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits