Home About Browse Search
Svenska


BATAG – en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer

Wiström, Björn and Nielsen, Anders Busse (2015). BATAG – en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:3
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Utvidgade skötselgator som skapas vid trädsäkring av järnvägar kan röjas selektivt för att utveckla trädsäkra skogsbryn som även kan bidra till naturvården och landskapsbilden. För detta krävs robusta skötselmodeller för skogsbryn anpassade till infrastrukturmiljöer. Baserat på inventering och analys av 78 lokaler stratifierat slumpade längs med hela södra stambanan
mellan Malmö och Stockholm, redovisar denna rapport en överblick över artsammansättningen och dess grupperingar längs sträckan. Utifrån detta konceptualiseras och diskuteras BATAG (Röjning av endast Björk, Asp, Tall, Al och Gran) som en skötselmodell för skogsbryn i
infrastrukturmiljöer, som inte kräver en stor artkunskap av utföraren men samtidigt gynnar en stor mängd av olika småträd och buskar.

Authors/Creators:Wiström, Björn and Nielsen, Anders Busse
Title:BATAG – en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Selective cutting of woody species can support development of graded forest edges with low shrubs at the periphery and increasingly higher shrubs and trees toward the forest interior. Such forest edge profiles are often considered as ideal in infrastructure environments since
they provide valuable ecosystem services while keeping hazardous trees at distance from railways, roads, power lines and houses. In this report BATAG is presented as a robust and easily implemented selective management system adapted to infrastructure environments. BATAG is a Swedish acronym for the most common tree species (Betula pendula/pubescens, Populus tremula, Pinus sylvestris, Alnus glutinosa, Picea abies) in the forest edges along the 610 km railway line between Malmö and Stockholm, Southern Sweden. Analysis of data from random 78 field plots along this railway line indicate that selective cutting of these dominant species halter the development of abrupt edge profiles and supports gradual development of a large diversity of shrub and small trees species. Only basic species knowledge is required, and the management system is therefore easily implemented in practice.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :9 March 2015
Number:2015:3
Number of Pages:18
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-87117-93-0
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Scientific peer reviewed
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F40 Plant ecology
K Forestry > K01 Forestry - General aspects
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Agrovoc terms:forest management, infrastructure
Keywords:skogsbryn, skötsel, infrastruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2487
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2487
ID Code:11977
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
External funders:Trafikverket
Deposited By: Björn Wiström
Deposited On:10 Mar 2015 09:21
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits