Home About Browse Search
Svenska


Bekämpning med ”naturliga fungicider” mot lagringssjukdomar i äpple och päron

Tahir, Ibrahim (2015). Bekämpning med ”naturliga fungicider” mot lagringssjukdomar i äpple och päron. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:9
[Report]

[img] PDF
702kB

Abstract

Lagringsjukdomar som orsakas av olika svamparter är en av de huvudsakliga anledningarna till att svensk ekologisk fruktproduktion står inför allvarliga ekonomiska problem. Det finns för närvarande inga effektiva medel mot lagringssjukdomar hos äpple och päron som är godkända inom ekologisk odling. Vissa bioaktiva föreningar kan hämma tillväxten av svampar hos frukt, bl.a. essentiella oljor, som tymol, eugenol, citral och mentol. Effekten av
före- och efterskördbehandlingar med olika bioaktiva ämnen, mot olika typer av svampangrepp, undersöktes i en äpple- respektive en päronodling under 2014-säsongen.
Svamparterna som dominerade i försöket var Neofabraea sp., P. expansum och Monilinia fructigena. Behandlingen av äpple- och päronträd med tymol (T), eugenol (E) eller en blandning av dessa ämnen (T-E) hade inga negativa effekter varken på trädavkastningen eller på fruktkvaliteten, vid skörd samt efter lagring. Päronträdsbesprutning med T-E minskade det totala naturliga svampangreppet efter lagring. Trädbesprutning med tymol för sig hade den bästa effekten på det totala naturliga svampangreppet hos äpple under lagring. Ingen av de tre behandlingarna påverkade det naturliga svampangreppet som orsakas av M. fructigena hos varken päron eller äpple. Trädbehandling med T-E minskade lesionstorleken hos päron- och äppelfrukt, som orsakades
av konstgjord inokulation med P. expansum eller Neofabraea. Fältbesprutning följt av efterskördsbehandling med dessa bioaktiva ämnen, visade på god förmåga att begränsa naturligt svampangrepp hos äppel- och päronfrukter under lagring. En blandning av tymol och eugenol kan ge skydd i flera månader under lagringsperioden. Svamparterna som dominerade i försöket var Neofabraea sp., P. expansum och Monilinia fructigena. Behandlingen av äpple- och päronträd med tymol, eugenol eller en blandning av dessa ämnen (T-E medel) har inga negativa effekter på trädavkastningen samt på fruktkvaliteten vid skörd eller efter lagring. Päronträdsbesprutning med T-E medel minskar det totala naturliga svampangreppet efter lagring. Tymol för sig har den bästa effekten på det totala naturliga svampangreppet efter lagring hos äpple. De tre behandlingsämnena påverkar inte naturligt svampangrepp som orsakas av M. fructigena hos päron eller äpple. Trädbehandling med T-E medel minskar lesionstorleken som orsakas av konstgjord inokulation med P. expansum eller Neofabraea hos päron- eller äppelfrukt. Fältbesprutning med bioaktiva ämnen visar på god förmåga att begränsa naturligt svampangrepp hos äppel- och päronfrukter under lagring. En blandning av tymol och eugenol kan ge skydd i flera månader under lagringsperioden.

Authors/Creators:Tahir, Ibrahim
Title:Bekämpning med ”naturliga fungicider” mot lagringssjukdomar i äpple och päron
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Apples show relatively high susceptibility to fungal rots. Many of fungi appear to have increased over the world during the latest decades, most likely due to the global temperature increase. The incidence of postharvest diseases can affect the quality and restrict the shelf life of apples and pears. Application of synthetic fungicides is the most efficient way to minimize fruit loss. Postharvest fungicide applications are, however, completely banned in Sweden, and access to chemicals for pre-harvest application is also becoming more restricted. The most important alternative for the synthetic fungicides is the essential oils groups which are well known for their antimicrobial and biodegradable properties. The purpose of this work was to investigate the antifungal effect of thymol, eugenol and a mixture of them (T-E) on storage rots, when they sprayed on trees in organic orchards.
The results showed that the dominant storage-rot fungi were Neofabraea sp., P. expansum and Monilinia fructigena. Tree yield as well as fruit quality at harvest and after storage were not significantly affected by spraying apple and pear trees with these oils. Apples and pears from trees that had been sprayed with T-E showed less natural decay when compared to fruits from non-sprayed trees. Thymol alone also had a good effect on decay occurrence in apples. Orchard treatments influenced the size of lesions caused by artificial inoculation with P. expansum and Neofabraea spp. compared to fruits harvested from non-sprayed trees. The three oils did not show any effect on M. fructigena. More studies should be carried out to indicate the more active concentration and the accurate spraying times before these materials can be recommended as natural fungicides.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :March 2015
Depositing date:17 March 2015
Number:2015:9
Number of Pages:19
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:978-91-87117-99-2
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F30 Plant genetics and breeding
H Protection of plants and stored products > H20 Plant diseases
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:apples, pears, penicillium expansum, thymol, fungicides
Keywords:Tymol, Eugenol, Svamangrepp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2505
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2505
ID Code:11999
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
External funders:Länsstyrelsen Skåne
Deposited By: Dr Ibrahim Tahir
Deposited On:24 Mar 2015 08:06
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits