Home About Browse Search
Svenska


Prediktion av sjödjup och sjövolym från topografiska data

Sobek, Sebastian and Nisell, Jakob and Fölster, Jens (2009). Prediktion av sjödjup och sjövolym från topografiska data. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:19
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Vi utvecklat en statistiskt modeller med målet att kunna prediktera sjödjup och sjövolym för alla svenska sjöar enbart utgående från kartbaserade data. Sjövolym kunde förklaras mycket väl utifrån sjöarea och den maximala lutningen i en 50 m bred buffertzon från strandlinjen (R2=0.92). Däremot kunde varken det maximala djupet eller medeldjupet modelleras utifrån kartbaserade data (R2<0.4). Trots den höga förklaringsgraden (92%) är prediktionen av volym för en enstaka sjö behäftad med en stor statistisk osäkerhet. Däremot blir det statistiska felet mycket mindre om man predikterar den genomsnittliga volymen för minst 5 sjöar åt gången. Volymmodellen kan därför användas för att prediktera den totala sjövolymen, och i förlängning vattnets uppehållstid för avrinningsområden som innehåller minst 5 sjöar

Authors/Creators:Sobek, Sebastian and Nisell, Jakob and Fölster, Jens
Title:Prediktion av sjödjup och sjövolym från topografiska data
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2009
Number:2009:19
Number of Pages:10
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Acidification
SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication
SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:depth, lakes, statistics
Keywords:sjödjup, statistik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2605
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2605
ID Code:12060
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:29 Apr 2015 13:19
Metadata Last Modified:22 Oct 2020 14:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits