Home About Browse Search
Svenska


Sågspånets malningsgrad

inverkan på pelletskvalitet : pelletplattformen II

Finell, Michael and Kalen, Gunnar and Segerström, Markus and Jonsson, Carina (2015). Sågspånets malningsgrad. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2015:3
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

I denna undersökning har torkat sågspån malts med olika sållgrovlekar (2 mm, 4 mm, 6 mm och 8 mm) och använts för pelletstillverkning. Som jämförelse har icke malt, endast material som passerar 4 x 4 mm använts. Materialen har konditionerats till fukthalter mellan 10 % och 13 % innan pelletering. Försöken gjordes på SLU:s pilotanläggning med en kapacitet på ca 400 kg/h.
Under försöken uppmättes energiåtgång vid malning, energiåtgång vid pelletering samt fysikaliska kvalitetsegenskaper på produkten. Även askhalter, extraktivämnesinnehåll och styckedensitet på pellets producerade av olika spånfraktioner uppmättes.
Två prover, pellets tillverkade av 8 mm spån och 2 mm spån, togs ut för att studera emissioner av kolmonoxid, koldioxid och metan vid lagring och för att se om det är skillnader mellan pellets tillverkade av olika grovt malda råvaror.
Resultaten visade att spånets malgrad påverkar framför allt bulkdensiteten på produkten genom att mer finmalt spån ger en högre bulkdensitet. Övriga kvalitetsparametrar påverkades i mindre grad eller inte alls av spånets malgrad.
Det är också möjligt att producera pellets av acceptabel kvalitet helt utan malning av spånet. Endast en bortsållning av övergrovt material verkar vara tillräckligt för att ge en acceptabel råvara.
Emissionstesterna visade att det är ingen skillnad mellan pellets tillverkade av spån malt på 2 mm såll och spån malt på 8 mm såll. Extraktivämneshalten i pelleterat material var något lägre än i den icke pelleterade råvaran. Detta beror antagligen på lättflyktiga ämnen som avgår vid de förhöjda temperaturerna som uppstår i pelletringsprocessen.

Authors/Creators:Finell, Michael and Kalen, Gunnar and Segerström, Markus and Jonsson, Carina
Title:Sågspånets malningsgrad
Subtitle:inverkan på pelletskvalitet : pelletplattformen II
Series Name/Journal:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Year of publishing :27 March 2015
Depositing date:2 April 2015
Number:2015:3
Number of Pages:31
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K50 Processing of forest products
P Natural resources > P05 Energy resources management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:pellets, fuelwood, bioenergy, energy consumption, quality
Keywords:Biofuel pellets, hammer mill, pellet quality, energy consumption
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2557
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2557
ID Code:12079
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
External funders:Anna och Nils Håkanssons stiftelse
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:14 Apr 2015 07:06
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits