Home About Browse Search
Svenska


Test av portabel röntgenfluorescens (PXRF) för bestämning av jordart, näringsämnen och tungmetaller direkt i fält

en pilotstudie

Söderström, Mats and Stadig, Henrik (2015). Test av portabel röntgenfluorescens (PXRF) för bestämning av jordart, näringsämnen och tungmetaller direkt i fält. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 33
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Vid markkartering tas matjordsprov som analyseras i laboratorium. Ett stort antal markvariabler kan vara aktuella att analysera. I det här projektet utvärderades möjligheten att använda ett handburet instrument som mäter röntgenfluorescens (PXRF – portable x-ray fluorescence) för att snabbt uppskatta flera sådana variabler direkt i fält. Ett stort antal mätningar med PXRF utfördes på gårdar i Västergötland, där även jordprovtagning med tillhörande kemiska jordanalyser utfördes. De markkarteringsvariabler som undersöktes var ler-, sand- och mullhalt, fosfor (P-AL), kalium (K-AL), calcium (Ca-AL), koppar (Cu-HCl), magnesium (Mg-AL), molybden (Mo-HNO3) och kadmium (Cd-HNO3). Jämförelser mellan insamlade PXRF-data – som gjordes både i fält på markytan och på upptagna jordprover, både före och efter torkning – visade att flera element som bestäms med PXRF var väl korrelerade till flera av markkarteringsvariablerna. Särskilt väl samvarierar textur, Cu, Ca, Mg och Cd med olika ämnen som bestäms med PXRF. Även vid mätning direkt i fält med PXRF finns möjlighet att få fram användbara data. Tekniken kan minska behovet av jordprovtagning och/eller fungera som en snabb metod för kompletterande datainsamling som kan göra det möjligt att kostnadseffektivt ta fram detaljkartor för aktuella markegenskaper.

Authors/Creators:Söderström, Mats and Stadig, Henrik
Title:Test av portabel röntgenfluorescens (PXRF) för bestämning av jordart, näringsämnen och tungmetaller direkt i fält
Subtitle:en pilotstudie
Series Name/Journal:Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet)
Year of publishing :8 April 2015
Depositing date:8 April 2015
Number:33
Number of Pages:29
Place of Publication:Skara
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1652-2826
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P30 Soil science and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:soil types, soil surveys, soil analysis, sensors, x ray spectroscopy
Keywords:sensor, jordart, jordprovtagning, markkartering, röntgenfluorescens, jordanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2553
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2553
ID Code:12081
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture
External funders:Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry
Deposited By: Christina Lundström
Deposited On:13 Apr 2015 08:33
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits