Home About Browse Search
Svenska


Skadegörarna utmanar skogen

Boberg, Johanna and Klapwijk, Maartje and Stenlid, Jan and Björkman, Christer (2014). Skadegörarna utmanar skogen. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. ; Juni 201
[Factsheet]

[img] PDF
917kB

Abstract

Invasiva skadegörare är främmande arter som som hamnat i en ny miljö och därigenom ofta orsakar stor skada. Skadegörare i skog består till största delen av olika insekter och svamp-patogener som orsakar sjukdomar. Introduktionen av invasiva skadegörare till Europas skogar har mer än fördubblats under de senaste 100 åren. De invasiva skadegörarna sprids effektivt via handeln med växter och växtmaterial, men även i förpackningsmaterial, som lastpallar. Svamppatogener introduceras oftast genom import av levande plantor medan skadliga insekter som barkborrar och nematoder oftast transporteras med trä och träprodukter. Den potentiella kostnaden orsakade av invasiva skadegörare är enorm. Att hantera almsjukan, en patogen som påverkat ett trädslag med liten utbredning i Sverige, har uppskattats kosta 20-54 miljoner kronor per år. Inkluderas värdeförluster ökar kostnaden med upp till 37 gånger! Skulle de dominerande trädslagen gran eller tall hotas av en invasiv art på liknande sätt som almen skulle kostnaderna snabbt kunna blir mycket stora. Dessutom går stora värden i kulturlandskapet och i biologisk mångfald förlorade.

Authors/Creators:Boberg, Johanna and Klapwijk, Maartje and Stenlid, Jan and Björkman, Christer
Title:Skadegörarna utmanar skogen
Year of publishing :2014
Number:Juni 201
Number of Pages:4
Place of Publication:Umeå
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Research Areas for the Future > Future Forests (until Jan 2017)
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K70 Forest injuries and protection
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:forest trees, invasive species, forests pest, fungi diseases, geographical distribution, climate changes, sweden
Keywords:trädskador, invasiva svamppatogener, invasiva insekter, geografisk spridning, klimatförändring, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2659
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2659
Alternative URL:http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/future-forests/publikationer/future-forests-syntes/
ID Code:12142
Faculty:G - Common Units
Department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
External funders:MISTRA
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:13 May 2015 13:36
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits