Home About Browse Search
Svenska


Beslut för långsiktig överlevnad

värderingar, mål och beslut inom renskötseln

Karlsson, Ann-Marie (2015). Beslut för långsiktig överlevnad. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:65
ISBN 978-91-576-8328-1
eISBN 978-91-576-8329-8
[Doctoral thesis]

[img] PDF
6MB

Abstract

Syftet med studien har varit att bättre förstå renskötselföretagarnas handlingssätt/
beteende och hur dessa handlingssätt/beteenden påverkar renskötselföretagarnas
möjligheter att kombinera de resurser som finns inom rennäringen på ett sådant sätt att
de långsiktigt kan fortsätta att bedriva renskötsel och överleva som företagare. Såväl
kvalitativa som kvantitativa metoder har använts.

Studien utgår från teorier om värderingar, mål och om hur beslut fattas. Den tar
med hjälp av ett socio-ekologiskt ramverk fram faktorer som är viktiga för beslut som
leder till ett långsiktigt framgångsrikt resursutnyttjande givet den branschspecifika
förutsättningen att renen ägs av den enskilde medan renbetet är en gemensam resurs.

Studien tyder på att renskötselföretagarna har en intuitiv beslutsstil med en känsla
för i vilken riktning de vill att besluten ska leda, men de planerar dem inte i detalj
Studien indikerar flera gynnsamma förutsättningar, t.ex. att renskötselföretagarna
värderar att fortsätta som renskötare mycket högt och har modesta krav på det
ekonomiska utbytet. De ser renskötseln som en livsstil som de vill föra vidare till nästa
generationer. De gör t.ex. avvägningar mellan sina egna ekonomiska behov och att
kunna lämna över en renhjord till sina barn. Studien indikerar också att det finns en
gemensam värdering om hur resursen ska brukas och att bedömningen om t.ex. hot och
möjligheter samt om hur man värderar olika informationskällor är homogen i gruppen.
De viktigaste källorna till kunskap är andra renskötare, framförallt äldre erfarna
renskötare. Den kvantitativa studien visar med undantag för de större företagen i den
södra delen av renskötselområdet att man föredrar en homogen företagsstruktur i
samebyn avseende antal renar per företag.

Faktorer som talar emot är hög risk genom att den tillgängliga betesmarken
förändras och minskar samt rovdjursförluster. Externt skulle lagstiftningen kunna
anpassas bättre till den forskning som redovisats om hur en lagstiftning kan stärka ett
långsiktigt utnyttjande av en gemensam resurs, till exempel stödja nästlade regelverk.

Authors/Creators:Karlsson, Ann-Marie
Title:Beslut för långsiktig överlevnad
Subtitle:värderingar, mål och beslut inom renskötseln
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

The thesis examined how the institutional environment of reindeer herders and their
goals and decisions affect their possibilities to combine resources in order to
sustainably continue reindeer herding.

Using a resource-based perspective, the work examined how herders can deploy
their resources so that this enterprise can survive in the long run. The conceptual model
used was based on values, decisions, property rights and resources. Swedish reindeer
herding was also conceptualised in a socio-ecological framework. Qualitative and
quantitative approaches were employed in the analysis. Triangulation was used to
compare results from different methods to improve validity and to gain a deeper
understanding of the data.

It was found that reindeer herders only want a sufficiently high financial outcome to
allow them to continue as herders, i.e. they have modest demands on financial
outcome. Large-scale herders have higher demands than small-scale herders. Financial
resources from enterprises other than reindeer herding seem to be only a last resort to
maintain reindeer herding. Quantitative analysis examined whether the larger- or
smaller-scale herders in the village should increase/decrease their number of reindeer
due to surplus/shortage of available grazing land. The results indicated that herders
favoured a medium-sized herd with one exception: large-scale herders in the south
believed more strongly that large herds needed to be preserved.

It was also found that several factors are working in favour of sustainable use of
resources, increasing the possibilities of reindeer herding surviving. These factors
include shared overall values about reindeer herding, modest demands on financial
outcome and a common understanding of the environment. However, the results also
revealed factors compromising the possibilities to continue reindeer herding. These
included no legal support for nested decision making in herding districts and
uncertainty about the availability of grazing land.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2015
Depositing date:2015
Number:2015:65
Number of Pages:257
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-8328-1
ISBN for electronic version:978-91-576-8329-8
ISSN:1652-6880
Language:Swedish
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E20 Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
L Animal production > L01 Animal husbandry
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:reindeer, reindeer husbandry, resource management, value systems, sustainable livelihoods, decision making, land use, right of access, sweden
Keywords:Reindeer herding, Resource Based View, RBV, SES-framework, Decision making, Goals
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2607
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2607
ID Code:12169
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Deposited By: Gunilla Åkerlund
Deposited On:04 May 2015 08:50
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits