Home About Browse Search
Svenska


Kolbäcksån - recipientkontroll 2007

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2008). Kolbäcksån - recipientkontroll 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:16
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

Kolbäcksåns vattensysten undersöktes under 2007 inom ramen för det samordnade recipient??kontroll??programmet 2003–2005. Undersökningsprogrammet omfattar provtagning av vattenkemi, växtplankton och bottenfauna i 11 sjöar, samt enbart vattenkemi vid 10 vattendragsstationer. I vattendragen utfördes kemiprovtagningarna varje månad. Vattenprover för kemisk analys togs i sjöarna under slutet av februari och augusti. I samband med augustiprovtagningen togs även växtplanktonprover i sjöarnas epilimnion (vattenvolymen ovanför temperatur??språngskiktet), samt bottenfaunaprov i sjöarnas profundalzon (djupbotten) och sublitoral (grunda bottnar). Prov på bottendjur i sjöarnas litoralzon (strandområde) togs separat i slutet av augusti. Ett provfiske genomfördes i sex av sjöarna i augusti och delar av fiskmaterialet analyserades m a p kvicksilver i muskel och metaller i lever. Sammantaget visar årets undersökningar på jämförelsevis normala vattenkemiska förhållanden, men transporten av olika ämnen i åsystemet var lägre än normal. De låga transporterna beror på lågt vattenflöden under stora delar av året. Växtplanktonbiovolymer var normala eller något lägre än normalt. Antalet bottenfaunataxa och individtätheterna var överlag färre än fjolårets rekordmängder. Vattensystemet är i stora delar fortfarande starkt påverkat av olika tungmetaller. Metallerna framförallt kommer från gruv- och industrirelaterade verksamheter, bl a tidigare kontaminerade sediment och gruvavfallsupplag. Provfiskeresultaten och metallanalyserna visar sammantaget på likartade resultat jämfört med den tidigare undersökningen 1996. Totalt erhölls 2 734 fiskar fördelade på 12 arter. De vanligaste arterna var abborre och mört, vilka fångades i samtliga sjöar

Authors/Creators:Sonesten, Lars and Quintana, Isabel
Title:Kolbäcksån - recipientkontroll 2007
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
Year of publishing :2008
Number:2008:16
Number of Pages:54
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
SLU - Environmental assessment > Programme Animal health (until May 2010)
SLU - Environmental assessment > Programme Acidification
SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
SLU - Environmental assessment > Programme Climate
SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication
SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
SLU - Environmental assessment > Programme Game (until May 2010)
ISSN:1403-977X
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:rivers, surveys, water pollution, water management, Sweden
Keywords:Kolbäcksån, recipientkontroll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2735
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2735
ID Code:12267
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:25 Jun 2015 07:44
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits