Home About Browse Search
Svenska


Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2001

Sonesten, Lars (2002). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2001. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
331kB

Abstract

Mariestadsfjärden är i större utsträckning påverkad av omgivningen än Storvänern, vilket åter speglas i fjärdens vattenkemiska sammansättning, samt artsamman sättningen och tätheterna av bottendjur på fjärdens djupbottnar. Lokalt påverkas vattnet framförallt av Tidans utlopp i fjärden, samt vattnet från Mariestads avloppsreningsverk. Fjärdens förhållandevis ringa vattendjup och långsamma vattenomsättning bidrar till skillnaderna mellan fjärden och det öppna vattnet i Storvänern. Totalfosforhalten i Mariestadsfjärden har, liksom i Storvänern, i medeltal varit låg de senaste tre åren, medan totalkväve halterna har varit höga i båda områdena. De totala biomassorna av bottendjur var i år åter på en normal nivå efter fjolårets mycket höga biomassor, vilka orsakades av enstaka stora dam musslor detta år. Bottendjursammansättningen i år var istället normal med av seende på både individantal och biomassor. Artsammansättningen tyder liksom under tidigare år på tydliga effekter av miljöpåverkan.

Authors/Creators:Sonesten, Lars
Title:Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2001
Year of publishing :2002
Depositing date:June 2015
Number of Pages:10
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
SLU - Environmental assessment > Programme Acidification
SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication
SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:water, chemistry, biomass, water analysis, emission
Keywords:vatten, kemi, biomassa, vattenanalys, utsläpp, Mariestadsfjärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2745
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2745
ID Code:12288
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:26 Jun 2015 08:17
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits