Home About Browse Search
Svenska


Ytavrinning av växtskyddsmedel i Sverige och lämpliga motåtgärder

en kunskapssammanställning med fokus på skyddszoner

Boye, Kristin and Jarvis, Nicholas and Moeys, Julien and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2012). Ytavrinning av växtskyddsmedel i Sverige och lämpliga motåtgärder. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2012:1
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Ytavrinning är en av flera möjliga diffusa spridningsvägar för växtskyddsmedel till ytvatten. Motåtgärder mot ytavrinning av växtskyddsmedel, med speciellt fokus på skyddszoner, har aktualiserats genom EU:s antagande av ett nytt ramdirektiv (2009/128/EG)1 för hållbar användning av bekämpningsmedel och genom riskbedömningsrutiner vid produktregistrering av växtskyddsmedel enligt växtskyddsmedelsförordningen (EG 1107/2009)2 . Med anledning av detta har problemets omfattning i Sverige och olika motåtgärders relevans och effektivitet under svenska mark- och väderförhållanden undersökts genom en litteraturgenomgång och intervjuer med svenska och internationella aktörer och experter. Rimligheten i riskbedömningsmodelleringar med R1 scenariot i PRZM-in-FOCUS har också utvärderats för svenska förhållanden. Bedömningen är att ytavrinning lokalt kan vara av stor betydelse för transport av växtskyddsmedel till ytvatten i Sverige, men att fenomenet troligtvis är begränsat i tid och rum till tillfällen (t ex extrem nederbörd) och/eller platser (t ex erosionsbenägna jordar, traktorspår, området runt dräneringsbrunnar) där särskild risk för ytavrinning föreligger. R1- scenariots mark- och väderförhållanden är inte representativa för svensk åkermark och modelleringarna överskattar troligtvis risken för transport genom ytavrinning. Skyddszoner och andra motåtgärder bedöms effektivt kunna reducera mängden växtskyddsmedel i ytavrinning om placeringen i landskapet och utformningen är rätt. De lokala förutsättningarna i form av t ex topografi (på landskaps- och fältnivå), markegenskaper, brukningsmetoder och grödor är avgörande för vilken typ av åtgärd(er) som lämpar sig bäst och var den/de ska placeras. Att införa obligatoriska skyddszoner längs med alla vattendrag bedöms därför inte motiverat, då den förväntade effekten är låg i förhållande till de stora arealer jordbruksmark som skulle behöva tas ur produktion. Istället förespråkas lokalt anpassade åtgärder, som kan föreskrivas eller ingå i rådgivning och miljöstödssystem. Eventuellt bör ett alternativ till dagens riskbedömningsmodelleringar övervägas för att nå en rimligare försiktighetsnivå i bedömningarna.

Authors/Creators:Boye, Kristin and Jarvis, Nicholas and Moeys, Julien and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny
Title:Ytavrinning av växtskyddsmedel i Sverige och lämpliga motåtgärder
Subtitle:en kunskapssammanställning med fokus på skyddszoner
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Environmental monitoring reveals that pesticides enter surface waters regularly in Sweden. Mitigating measures against point sources and spray drift have successfully reduced concentrations, but pesticide concentrations still sometimes exceed ecotoxicological guideline values. Additionally, the EU directives for water (2000/60/EC) and for sustainable use of pesticides (2009/128/EC), and the regulation regarding placing plant protection products on the market (EC 1107/2009) stipulate that mitigation strategies should be developed against diffuse sources, such as surface runoff and drainage. The current project is a knowledge compilation to support authorities in the implementation of runoff mitigation in regulatory and subsidy systems. The project lists a number of mitigation measures: vegetated buffer strips, wetlands, ditch management, integrated pest management and other management strategies to reduce the risk of runoff transport of pesticides. The focus is on vegetated buffer strips. The project has also evaluated the validity for Swedish conditions of the PRZM-in-FOCUS R1 scenario for assessing risk of pesticide concentrations exceeding the ecotoxicological guideline values due to pesticide transport through runoff. In Sweden, the majority of surface runoff occurs during snowmelt, when pesticide loss is unlikely. The temporal and spatial frequency of runoff events during the growing season and the amount of pesticides transported in this way are currently unknown. Phosphorous models estimate that up to 33% of total yearly water flow enters water courses as surface runoff in the worst cases and around 10% on average, but the lack of data for calibration renders these estimates highly uncertain. Field data from a drained silt loam (considered 95-percentileworst-case for runoff under Swedish conditions) suggest 35-50% of total monthly water flow during summer (May-September) occurs through surface runoff. Thus, surface runoff may contribute considerably to pesticide transport locally, but is still considered unlikely to be of major importance on a national level, although data is lacking to confirm this assumption. Therefore, local adaptation of mitigation measures is deemed a more efficient strategy for Sweden, than general solutions, such as mandatory buffer strips along all water courses. This would also simplify links with other environmental mitigation measures e.g. for nutrients and biodiversity, as well as increase the acceptance among farners. The PRZM-in-FOCUS R1 scenario greatly overestimated the risks for runoff and erosion for Sweden, due to more extreme soil and weather conditions than are realistic for Sweden. Thus, alternative solutions for assessing pesticide runoff risks in Sweden are suggested: 1) developing a Swedish scenario for the PRZM model, 2) developing the Swedish groundwater scenario for the MACRO-in-FOCUS model to include runoff estimation, and 3) establishing a system for local runoff mitigation that is reliable enough to justify the assumption that pesticides will rarely enter surface waters through runoff. It is strongly suggested that research and monitoring projects are supported to provide a better database on which to build risk assessment scenarios and risk management strategies.

Series Name/Journal:CKB rapport
Year of publishing :2012
Number:2012:1
Number of Pages:43
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Kompetenscentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB), Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
ISBN for electronic version:978-91-576-9094-4
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P10 Water resources and management
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:pesticides, pollution control, leaching, runoff water, water management, farmland, environmental protection, sweden
Keywords:ytavrinning, växtskyddsmedel, skyddszoner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2779
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2779
ID Code:12314
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:01 Jul 2015 13:34
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits