Home About Browse Search
Svenska


Utveckling av analysmetoder och screening av växtskyddsmedel i bin och pollen

Jonsson, Ove and Fries, Ingemar and Kreuger, Jenny (2013). Utveckling av analysmetoder och screening av växtskyddsmedel i bin och pollen. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2013:1
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Syftet med projektet var att undersöka förekomsten av växtskyddsmedel i bin och pollen från bikupor med olika närhet till jordbruksmark. Rester av växtskyddsmedel i terrester miljö är betydligt mindre studerade än resthalter i vattenmiljön. Honungsbin (Apis mellifera) och vaxkakor med pollen samlades in från 14 olika bisamhällen i 8 olika regioner i södra och mellersta Sverige under månadsskiftet maj/juni och i juli 2012, resulterande i totalt 28 biprover och 26 pollenprover. Analysmetoder för dessa komplexa provmatriser har utvecklats för bestämning av 78 växtskyddsmedel med vätskekromatografi kopplat till tandem masspektrometri (LC-MS/MS) och ytterligare 21 substanser med gaskromatografi kopplat till masspektrometri (GC-MS). I biproverna detekterades sammanlagt 21 av de undersökta substanserna och i insamlat pollen från pollenkakor detekterades 26 substanser. De allra flesta fynden uppvisade låga koncentrationer kring detektions- eller kvantifieringsgränserna för substanserna. Som mest detekterades 13 olika substanser i ett och samma biprov och 16 olika substanser i ett och samma pollenprov. De högsta uppmätta koncentrationerna i studien var för två svampmedel: 407 ng/g för prokloraz i pollen samt 309 och 42 ng/g för azoxystrobin i pollen respektive bin, alla insamlade från samma område i mellersta Skåne. Tre neonikotinoider, acetamiprid, klotianidin och tiakloprid detekterades i låga koncentrationer (10 ng/g eller lägre) i både bin och insamlat pollen. Mest frekvent förekommande var tiakloprid med 10 fynd i bin och 6 fynd i pollen. Vad gäller både koncentrationer och frekvens av de undersökta växtskyddsmedlen dominerade lokalerna i mellersta och södra Skåne. Generellt detekterades fler substanser vid den tidiga provtagningen i månadsskiftet maj/juni än vid provtagningen i juli. De utvecklade analysmetoderna för bin och av bin insamlat pollen har över lag låga detektionsgränser och skulle kunna användas både för bedömning av bisamhällens exponering för växtskyddsmedel och mer generellt för att studera vilka växtskyddsmedel som cirkulerar i den terrestra delen av odlingslandskapet och därmed har potential att den vägen spridas i ekosystemet. Provmängden som behövs är liten och bimetoden kan anpassas för analys av enskilda bin om behov finns.

Authors/Creators:Jonsson, Ove and Fries, Ingemar and Kreuger, Jenny
Title:Utveckling av analysmetoder och screening av växtskyddsmedel i bin och pollen
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Honey bees (Apis mellifera) and pollen combs were collected from 14 bee communities in eight different regions in the south of Sweden during May/June and July 2012, resulting in 28 bee samples and 26 pollen samples in total. Analytical multimethods based on liquid chromatography connected to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) and gas chromatography connected to mass spectrometry (GC-MS) were developed and covered 78 and 21 different pesticides, respectively. The detection limits differed significantly between compounds and typically ranged between 0.01 and 2 ng/g bee or pollen. In total, 21 different pesticides were detected in bee samples and 26 pesticides in pollen samples. The majority of the findings were in the low analytical range close to the detection or quantification limits for the compounds. Up to 13 pesticides were detected in a single bee sample and up to 16 pesticides in a single pollen sample. The highest measured concentrations were for the fungicides prochloraz with 407 ng/g in pollen and azoxystrobin with 309 ng/g in pollen and 42 ng/g in bees. The neonicotinoid insecticides acetamiprid, clothianidin and thiacloprid were detected in both bee and pollen samples at low ng/g levels. The most frequently detected neonicotinoid was thiacloprid that was found in ten bee samples and six pollen samples. With regard to both frequency and concentration levels the sampling locations in the south and central part of the Skåne region dominated. Also, the samples collected in the May/June shift dominated in these aspects over the samples collected in July. The described methods can be used to determine pesticide exposure to bee communities as well as to screen for terrestrial exposure in the agricultural environment. The methods can be adapted to single bee analysis, thus enabling analysis of wild bee populations, and to very small amounts of pollen if needed.

Series Name/Journal:CKB rapport
Year of publishing :2013
Number:2013:1
Number of Pages:25
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Kompetenscentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB), Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
ISBN for printed version:978-91-576-9173-6
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 104 Chemical Sciences > Analytical Chemistry
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:honey bees, apis mellifera, pollen, mass spectrometry, pesticides, analysis
Keywords:växtskyddsmedel, bin, pollen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2771
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2771
ID Code:12317
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:01 Jul 2015 08:12
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits