Home About Browse Search
Svenska


Rödlistade arter i Sverige 2015

Westling, Anna, ed. (2015). Rödlistade arter i Sverige 2015. Uppsala: ArtDatabanken
ISBN 978-91-87853-10-4
[Book (editor)]

[img] PDF (Rödlistade arter i Sverige 2015)
9MB

Abstract

Sveriges rödlista 2015 är resultatet av ett omfattande arbete utfört av ArtDatabankens organismgruppsansvariga tillsammans med över hundra av landets främsta artexperter. Rödlistan är en objektiv redovisning av tillståndet för Sveriges flora och fauna och följer den Internationella naturvårdsunionens kriteriesystem för att kategorisera arter efter deras utdöenderisker. I kategoriseringen ingår inga värderingar av hur angeläget det är att bevara eller göra insatser för en viss art, utan bedömningarna syftar strikt till att kvantifiera utdöenderisken. För att ge andra aktörer insyn och möjligheten att komma med kompletterande data låg de preliminära bedömningarna ute för granskning under sommar och tidig höst 2014.

Nytt för 2015 är att Rödlistan presenteras i ett tryckt fickformat och att resultatet presenteras i en mer utförlig form på ArtDatabankens webbplats. Detta inkluderar möjligheten att göra utförliga sökningar avseende klassning av substrat, biotop, hot, samt värdtaxa för alla rödlistade arter. Förhoppningen är att Rödlistan med dessa utökade analysmöjligheter blir ett ännu kraftfullare verktyg för naturvårdsarbetet och bevarandet av den biologiska mångfalden. En tanke med den utvecklade Rödlistan för 2015 är också att den ska utgöra ett användbart verktyg för de areella näringarna och deras arbete med att uppnå ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

ArtDatabanken tar fram Sveriges rödlista. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten fastställer den till Sveriges officiella. Föreliggande rödlista ersätter från och med idag den tidigare från 2010.

Editors:Westling, Anna
Title:Rödlistade arter i Sverige 2015
Year of publishing :28 April 2015
Depositing date:9 June 2015
Number of Pages:209
Place of Publication:Uppsala
Publisher:ArtDatabanken
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
ISBN for printed version:978-91-87853-10-4
Language:Swedish
Publication Type:Book (editor)
Refereed:No
Version:Published version
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
Agrovoc terms:endangered species, nature conservation, environmental policies, fauna, flora, sweden
Keywords:Rödlistade arter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3658
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3658
Alternative URL:http://www.artdatabanken.se/media/2013/hela-boken.pdf
ID Code:12339
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Swedish Species Information Centre
Deposited By: Karin Ahrné
Deposited On:15 Sep 2016 08:05
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits