Home About Browse Search
Svenska


Artrika vallar ger hållbar energiråvara och gynnar den biologiska mångfalden

Carlsson, Georg and Svensson, Sven-Erik and Mattsson, Jan Erik and Prade, Thomas (2015). Artrika vallar ger hållbar energiråvara och gynnar den biologiska mångfalden. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:20
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Official URL: http://epsilon.slu.se

Abstract

Detta faktablad utgör slutrapport för projektet ”Användning av outnyttjade gräsmarker för biodiversitet och bioenergi – nätverk och fältförsök”, som har genomförts under 2011- 2014. Projektet har fört samman många aktörer med intresse för jordbruk, naturvård och bioenergi, och visat att nyetablering och extensiv hävd av artrika vallar kan generera värdefulla synergieffekter mellan minskad klimatpåverkan, minskad övergödning och ett rikt odlingslandskap.

Authors/Creators:Carlsson, Georg and Svensson, Sven-Erik and Mattsson, Jan Erik and Prade, Thomas
Title:Artrika vallar ger hållbar energiråvara och gynnar den biologiska mångfalden
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :June 2015
Depositing date:June 2015
Number:2015:20
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
SLU - Environmental assessment > Programme Agricultural landscape
SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
SLU - Environmental assessment > Programme Climate
SLU - Research Areas for the Future > Future Agriculture (until Jan 2017)
Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Agrovoc terms:grasslands, farming, bioenergy, biodiversity, environmantal impact, nature conservation, sweden
Keywords:Bioenergi, Biodiversitet, Gräsmarker, Marginalmarker, Mångfunktionalitet, Jordbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2706
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2706
ID Code:12357
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Partnerskap Alnarp
Deposited By: Georg Carlsson
Deposited On:17 Jun 2015 11:08
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits