Home About Browse Search
Svenska


Övervintring av plantskoleväxter hos plantskoleföretagarna

ett prioriterat förbättringsområde

Larsen, Anna and Karlén, Helena (2015). Övervintring av plantskoleväxter hos plantskoleföretagarna. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:8
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Alla plantskoleproducenter av fleråriga kulturer har ett behov av att skydda sina växter, oavsett om
övervintringen sker på friland - med eller utan täckning eller om de tar in växterna i kyl. En risk finns
alltid att växterna utvintrar eller vinterskadas så pass mycket att de inte kan säljas efterföljande
säsong. Särskilt krukodlade är utsatta eftersom deras rotsystem befinner sig ovanför marken och blir
därför mer utsatta för nederbörd och svängningar i lufttemperatur. Därför är det viktigt att fundera
över hur växter bäst ska skyddas mot ogynnsam väderlek och att hitta metoder för att utvärdering av
olika tillvägagångssätt. Mikroklimatet nära plantorna vid vintertäckning mäts sällan och det är därför
mycket svårt att uttala sig om vilket sätt som skyddar plantorna bäst.
För att kunna öka kunskapen om vilket vinterskydd som är bäst, testades en enkel utvärderingsmetod
för krukodlade plantskoleväxter som fungerar oavsett placering i Sverige, och en mätning som
går att göra oavsett om vintern är hård eller mild. Med hjälp av metoden kan kunskapsluckor
identifieras och jämförelser göras mellan år och olika geografiska platser.
Metodutvecklingsförsöket visade att metoden med loggar fungerar väl och ger tillförlitlig data genom
hela vintertäckningen. I ett efterföljande steg vore det önskvärt att utarbeta en enkel metod för att
kunna bedömning övervintrade plantors kondition och vitalitet.

Authors/Creators:Larsen, Anna and Karlén, Helena
Title:Övervintring av plantskoleväxter hos plantskoleföretagarna
Subtitle:ett prioriterat förbättringsområde
Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2015
Depositing date:15 June 2015
Number:2015:8
Number of Pages:17
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:978-91-87117-98-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:plant nurseries, ornamental plants, winter hardiness, methods, sweden
Keywords:plantskoleväxter, övervintringsmetoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2702
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2702
ID Code:12359
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: Helena E Karlén
Deposited On:16 Jun 2015 11:35
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits