Home About Browse Search
Svenska


Totalkväveanalyser vid Institutionen för vatten och miljö

en genomgång av olika analysmetoder och deras betydelse för tidsserierna

Wallman, Karin and Löfgren, Stefan and Sonesten, Lars and Demandt, Christian and From, Anna-Lena (2009). Totalkväveanalyser vid Institutionen för vatten och miljö. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:8
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Vattenkemiska laboratoriet vid Institutionen för vatten och miljö vid SLU har sedan 1987 bestämt halten totalkväve parallellt på två olika sätt för ett stort antal prover. Ett av sätten, som benämns Tot-N_sum, är att totalkvävehalten beräknas genom att summera Kjeldahlkvävet och summan av nitrit- och nitratkväve. Det andra sättet var att analysera totalhalten av kväve spektrofotometriskt efter persulfatuppslutning (Tot-N_ps). Den senare metoden ersattes 2007 med en bestämning av totalhalten kväve med en kemiluminiscensdetektor efter katalytisk oxidation till kväveoxider (Tot-N_TNb). Syftet med arbete har varit att jämföra resultaten mellan de olika bestämningssätten och utreda eventuella skillnader

Authors/Creators:Wallman, Karin and Löfgren, Stefan and Sonesten, Lars and Demandt, Christian and From, Anna-Lena
Title:Totalkväveanalyser vid Institutionen för vatten och miljö
Subtitle:en genomgång av olika analysmetoder och deras betydelse för tidsserierna
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2009
Number:2009:8
Number of Pages:40
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication
SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:nitrogen, analytical methods, time serie analysis
Keywords:analysmetoder, total-kväve, nitrat, nitrogen, tidsserier, Kjeldahl-kväve
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2712
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2712
ID Code:12361
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:17 Jun 2015 14:14
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits