Home About Browse Search
Svenska


Kolbäcksån - recipientkontroll 2005

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2006). Kolbäcksån - recipientkontroll 2005. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:13
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

För att övervaka miljötillståndet i Kolbäcksån undersöker Institutionen för miljöanalys vid SLU, Uppsala, på uppdrag av Kolbäcksåns vatten??förbund, varje år ett antal sjöar och vattendrag inom vattensystemet. Prover tas regelbundet från 11 sjöar och 10 vattendrag. Undersöknings??programmet om??fattar vatten??kemi, växtplankton och bottenfauna. Inga större avvikelser från de normala förhållanden påvisades under årets undersökningar. Förutom något lägre fosfornivåer i sjöarna var den vattenkemiska sammansättningen överlag på normala nivåer. Till följd av de låga fosforhalterna var även växtplanktonmängderna lägre än normalt. Bottendjurssammansättningen var normalt både i sjöarnas strandzoner och på djup??bottnarna. Transporten av såväl närsalter som metaller lägre än vad som är vanligt för systemet, vilket beror på de senaste två årens måttliga vattenföring som i sin tur beror på lägre nederbörd än vanligt. Vattensystemet är i stora delar fortfarande starkt påverkat av olika tungmetaller. Metaller som fram??förallt kommer från gruv- och industri??relaterade verksamheter, bland annat tidigare kontaminerade sediment och gruvavfalls??depåer. OBS! En populärvetenskaplig sammanfattning av rapporten finns även tillgänglig (Sonesten 2006. Kolbäcksån - Sammanfattning av recipientkontroll 2005)

Authors/Creators:Sonesten, Lars and Quintana, Isabel
Title:Kolbäcksån - recipientkontroll 2005
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
Year of publishing :2006
Number:2006:13
Number of Pages:44
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1403-977X
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
P Natural resources > P10 Water resources and management
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:rivers, surveys, water pollution, water management, sweden
Keywords:Kolbäcksån, recipientkontroll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2737
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2737
ID Code:12364
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:25 Jun 2015 08:46
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits