Home About Browse Search
Svenska


Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2005

Sonesten, Lars (2006). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2005. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:14
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Vattenkvaliteten i Mariestadsfjärden är i högre grad påverkad av omgivningen än vattnet i Storvänern, vilket åter??speglas i fjärdens vattenkemiska sammansättning, samt artsamman??sättningen och tätheterna av bottendjur på fjärdens djupbottnar. Lokalt påverkas vattnet bl.a. av Tidans utlopp i fjärden, samt vattnet från Mariestads avloppsreningsverk. Fjärdens jämförelsevis ringa vattendjup och långsamma vattenomsättning bidrar till skillnaderna mellan fjärden och det öppna vattnet i Storvänern. Totalfosforhalten i Mariestads??fjärden har, liksom i Storvänern, i genomsnitt varit låg de senaste åren, medan totalkväve??halterna har varit höga i båda områdena. De totala individtätheterna av bottendjur var höga, vilket har varit normalt under senare år. Bottendjursammansättningen var förhållandevis normal med av??seende på både individantal och biomassor. Artsammansättningen under 2005 tyder på inga eller obetydliga effekter av miljöpåverkan, men mellanårsvariationen kan dock vara mycket stor, vilket gör det vanskligt att dra slutsatser på resultat från enstaka år. Även i år påträffades den rödlistade dagsländelarven Ephemera glaucops i den nordöstra delen av fjärden. Arten har förövrigt endast påträffats sporadiskt vid ett fåtal platser i landet, bl.a. vid samma plats vid undersökningarna 2002 och 2004.

Authors/Creators:Sonesten, Lars
Title:Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2005
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
Year of publishing :2006
Number:2006:14
Number of Pages:10
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1403-977X
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:water quality, water, chemistry, species, water analysis, nitrogen, phosphorus
Keywords:vattenkvalité, Mariestadsfjärden, vattenkemi, artsammansättning, vattenanalys, kväve, fosfor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2748
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2748
ID Code:12365
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:26 Jun 2015 09:18
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits