Home About Browse Search
Svenska


Riksinventering 2000

en synoptisk studie av vattenkemi och bottenfauna i svenska sjöar och vattendrag

Wilander, Anders and Johnson, Richard and Goedkoop, Willem (2003). Riksinventering 2000. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2003:1
[Report]

[img] PDF
10MB

Abstract

Inventeringen år 2000 omfattade ca 3400 sjöar och 700 vattendrag. I huvudsak
provtogs samma objekt som vid riksinventeringen 1995. Prover för
vattenkemi togs i alla objekt, medan bottenfaunaprover togs i alla
vattendrag och i en tredjedel av sjöarna.
Inventeringen bidrar med underlag för uppföljning av fyra av Sveriges
miljömål; levande sjöar och vattendrag, bara naturlig försurning, ingen
eutrofiering och giftfri miljö (spårmetaller).
Vid sammanställningen av resultaten från riksinventeringen 2000 är det
lockande att jämföra resultatet från riksinventeringen 1995, men man bör
komma ihåg att inventeringar ger ögonblicksbild och att skillnader kan bero
på en mängd andra miljöfaktorer än just föroreningsläget. Miljödata visar
normalt en mellanårsvariation som beror på flera olika faktorer (t.ex. variationer
i klimat) och det är därför vanligt att mätvärden skiljer mellan olika
mättillfällen. Hösten 2000 kännetecknades av en ovanligt hög nederbörd
som medförde höga vattenstånd och flöden. Västra Götalands län, Värmlands
län, Örebro län och Västmanlands län drabbades extra hårt och som
följd av de extrema väderleksförhållandena saknas till exempel från Örebro
län samtliga bottenfaunaprover utom ett i riksinventeringen 2000.
Utgående från Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet
beskrivs tillstånd och påverkan (avvikelse från jämförvärde. Med hjälp av
en ny digitaliserad karta (GSD 1:100 000) kunde mer områdesspecifika
uppgifter erhållas. Dessutom inkluderades områden som tidigare saknades,
som t.ex. fjälltrakterna.
Provtagningarna genomfördes väl trots höga vattenstånd och andra väderproblem.
Alla bestämningar har gjorts vid Inst. för miljöanalys vid SLU,
utom aluminiumfraktioner som bestämdes av ITM, Stockholms universitet.

Authors/Creators:Wilander, Anders and Johnson, Richard and Goedkoop, Willem
Title:Riksinventering 2000
Subtitle:en synoptisk studie av vattenkemi och bottenfauna i svenska sjöar och vattendrag
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
Year of publishing :2003
Depositing date:June 2015
Number:2003:1
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
SLU - Environmental assessment > Programme Acidification
SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
SLU - Environmental assessment > Programme Climate
SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication
?? Just.a.temporary.id ??
SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
ISSN:1403-977X
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:water, chemistry, environmental monitoring, Sweden, sampling
Keywords:vattenkemi, sjöar, vattendrag, provtagning, Sveriges miljömål
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2765
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2765
ID Code:12407
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:30 Jun 2015 11:04
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits