Home About Browse Search
Svenska


Markförhållanden i svensk skogsmark

data från Markinventeringen 1993-2002

Nilsson, Torbjörn and Stendahl, Johan and Löfgren, Ola (2015). Markförhållanden i svensk skogsmark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 19
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

I denna rapport redovisas markkemiska data från den s.k. Ståndortskarteringens omdrev under åren 1993-2002. Då inventeringen 2003 bytte namn till Markinventeringen, används i rapporten fortsättningsvis detta senare namn.

Markinventeringen utförs på Riksskogstaxeringens permanenta provytor och är integrerad med denna när det gäller fältverksamheten. Markinventeringen finansieras av Naturvårds-verkets nationella miljöövervakningsprogram och SLU.

Riksskogstaxeringen och Markinventeringen utgör tillsammans en objektiv, spatialt riktad, nationell inventering av skog, mark och vegetation, som en viktig del av den nationella miljö-övervakningen av landekosystemen. Under omdrevet 1993-2002 ingick vegetationsbeskriv-ning samt lav- och alginventering i Markinventeringen. Data från dessa inventeringar redovisas dock inte i denna rapport, som huvudsakligen redovisar markförhållandena och speciellt då markkemin i svensk skogsmark.

Authors/Creators:Nilsson, Torbjörn and Stendahl, Johan and Löfgren, Ola
Title:Markförhållanden i svensk skogsmark
Subtitle:data från Markinventeringen 1993-2002
Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
Year of publishing :2015
Depositing date:18 July 2015
Number:19
Number of Pages:58
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9340-2
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P33 Soil chemistry and physics
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:forest soils, soil chemistry, forest inventories, soil testing, environmental impact, sweden
Keywords:marktillstånd, långliggande försök, skogstillstånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2793
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2793
ID Code:12440
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Professor Anna Mårtensson
Deposited On:21 Jul 2015 11:42
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits