Home About Browse Search
Svenska


Temporal and spatial variation of radiocaesium in moose (Alces alces) following the Chernobyl fallout in Sweden

analyses of data from long-term monitoring in two specific areas

Weimer, Robert N. (2015). Temporal and spatial variation of radiocaesium in moose (Alces alces) following the Chernobyl fallout in Sweden. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9341-9
eISBN 978-91-576-9342-6
[Licentiate thesis]

[img] PDF
2MB

Abstract

In my thesis, I have analysed long-term monitoring data of ¹³⁷Cs activity concentrations in moose (Alces alces) from the two Swedish municipalities Heby and Gävle. These study areas are adjacent and dominated by managed coniferous forests. The percentage of farmland in Heby is 20% but only 4% in the Gävle area. Heby is located about 70 km inland from the Baltic coast while the study site Gävle is more close to the border of to the Baltic Sea.

The decline in the annual geometric mean ¹³⁷Cs concentrations in moose from 1986 to 2012 for Heby and 1986-2008 for Gävle corresponds to an effective ecological half-life of 16 years for both areas. Calves were found to have higher ¹³⁷Cs-concentrations than adults, on the average 14% (SD=18%) and 18% (SD=7%) in the Heby and Gävle areas, respectively. The aggregated transfer of ¹³⁷Cs, that describes the transfer rate from soil (activity per m²) to moose muscle (activity per kg), seemed to be higher in Gävle (0.023 kg m⁻²) than in Heby (0.016 kg m⁻²).

The separate data sets were modelled by partial least squares regression (PLS) to examine the influence of environmental and physiological parameters on the caesium uptake by moose. Both data sets were supplemented with information on weather conditions prior to the hunting season, i.e. June-September. The Heby data set was more comprehensive and contained coordinates of most killing sites. That made it possible to add information of habitat types and estimated mean ground deposition around each killing site. The results of the PLS-analysis revealed at to which degree the examined parameters influenced the uptake of ¹³⁷Cs by moose. Apart from time since the accident and the amount of deposition, the most dominating parameters were the proportion of different habitat types around the killing site and the moose age. The model based on the more detailed Heby data set, explained the variation in ¹³⁷Cs concentrations in moose to a higher degree, than the model based on the Gävle data set. These results contribute to better understanding of the long-term consequences from accidental releases of ¹³⁷Cs on game, e.g. moose, residing in a boreal forest ecosystem.

Authors/Creators:Weimer, Robert N.
Title:Temporal and spatial variation of radiocaesium in moose (Alces alces) following the Chernobyl fallout in Sweden
Subtitle:analyses of data from long-term monitoring in two specific areas
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

I denna licentiatavhandling har jag analyserat långa tidsserier med data innehållandes uppgifter om koncentrationer av radiocesium (137Cs och 134Cs) i älgkött. Datat i tidsserierna härrör från den miljöövervakning av radiocesium som påbörjades 1986 i Heby och Gävle kommun och täcker för Heby in data fram till 2012 och för Gävle fram till 2008. Studieområdena gränsar till varandra och består huvudsakligen av produktionsskog av barrträd, med cirka 20% jordbruksmark i Heby jämfört med cirka 4% i Gävle. Gävleområdet har en lång kust mot Östersjön, medan Heby ligger ca: 70 km från kusten.

Den långsiktigt nedåtgående trenden av 137Cs i älgkött beräknades motsvara en effektiv ekologisk halveringstid, T1/2eff, på motsvarande 16 år. Kalvkött från Hebyområdet innehöll i genomsnitt 14% (SD=18%) högre 137Cs koncentrationer än kött från vuxna djur, medan kalvkött från Gävleområdet i genomsnitt innehöll 18% (SD=7%) högre koncentrationer än kött från vuxna djur. Den beräkande aggregerade överföringsfaktorn, Tag, som beskriver 137Cs koncentration i mark per m2 jämfört med 137Cs koncentration per kg älgkött var högre i Gävle (0.023 kg m-2) än i Hebyområdet (0.016 kg m-2).

Till de två dataseten med information från studieområdena lades ytterligare externa data till innan de analyserades separat med Partial Least Squares regression (PLS). Båda dataseten kompletterades med information om temperatur och nederbördsmängder under de fyra månaderna, juni-september, innan jaktsäsongen startar. I Hebydatat fanns desutom koordinater angivna för varje skottplats och med hjälp av det kunde även data för habitat och genomsnittlig markdeposition runt varje skottplatts räknas fram och läggas till. Resultaten av PLS-analysen indikerar att, förutom tid sedan nedfallet och nedfallets storlek, påverkades 137Cs koncntrationerna i älg mest av i vilket habitat älgen sköts i samt vilken ålder älgen uppnått. Modellen baserat på Hebydatat innehöll fler variabler och hade en högre förklaringsgrad än modellen baserat på Gävledatat.

Year of publishing :24 August 2015
Depositing date:24 August 2015
Number of Pages:48
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IRobert N. Weimer, Synnöve Sundell-Bergman, Lars Sonesten, Camilla Wikenros & Klas Rosén. Long-term Trends of Radiocaesium Concentrations in Moose (Alces alces) Harvested in Sweden (manuscript).
IIRobert N. Weimer, Synnöve Sundell-Bergman, Lars Sonesten, Camilla Wikenros & Klas Rosén. Modelling ¹³⁷Cs Concentrations in Moose (1986-2012) from Areas Highly Contaminated by the Chernobyl Fallout (manuscript).
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Aquatic Sciences and Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-9341-9
ISBN for electronic version:978-91-576-9342-6
Language:English
Publication Type:Licentiate thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:radioactive pollutants, caesium, elks, models, monitoring, nuclear energy, ukraine, sweden
Keywords:Radiocaesium, Moose, Long-term Monitoring, Modelling, PLS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2858
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2858
ID Code:12526
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
External funders:Swedish Radiation Safety Authority
Deposited By: Mr Robert N Weimer
Deposited On:24 Aug 2015 13:59
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits