Home About Browse Search
Svenska


Credible targets for environmental management

evaluating reconstructions of reference values for ecological status in surface waters

Valinia, Salar (2015). Credible targets for environmental management. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:89
ISBN 978-91-576-8376-2
eISBN 978-91-576-8377-9
[Doctoral thesis]

[img] PDF
2MB

Abstract

In the year 2000, countries of the European Union agreed to harmonise water management by implementing the European Water Framework Directive (WFD). The WFD uses good ecological status as the overall goal, which is defined as minor deviation from an undisturbed state. Reference conditions provide the means of estimating water status and ecological integrity, which are the focal point of decision-making processes. When determining reference conditions, the WFD prescribes the use of all available knowledge so as to reduce the predictive uncertainties. While the goal of achieving conditions similar to an undisturbed state can be desirable, the use of reference conditions as a target creates inherent complexity on multiple levels. This thesis focuses on evaluating the implications of different interpretations and implementations of WFD reference conditions for status assessment of Swedish surface waters. Specifically, the objectives were to: (I) define the implications of different reference condition criteria and understand the diversity of ways in which the term is used, (II) compare independent estimates of reference conditions estimated using historical fish archives and biogeochemical modelling for acidification assessment, (III) evaluate recovery from acidification of acid sensitive Swedish lakes and analyse potential confounding factors influencing future management, (IV) develop empirical models to estimate historical and present temporal trends in lake total organic carbon concentrations.
Together and individually these studies have developed methods and models in which predictive uncertainties associated with reference conditions have been reduced. This thesis show how multiple methods can be used to reduce the uncertainties in surface water reference condition estimates as well as presenting approaches to the use of all available information as prescribed by the WFD. Furthermore, this thesis highlight the multiple competing, but equally valid, approaches to estimate reference conditions based on knowledge from different sources. In this thesis, it is argued that representations of the undisturbed state are a moving target and greater acceptance for multiple reference conditions based on all available knowledge is needed.

Authors/Creators:Valinia, Salar
Title:Credible targets for environmental management
Subtitle:evaluating reconstructions of reference values for ecological status in surface waters
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Medlemsländerna i Europeiska unionen accepterade år 2000 EU ramdirektiv för vatten som syftade till att harmonisera vattenförvaltningen inom unionen. Det övergripande målet för Ramdirektivet är att uppnå god status i alla vattenförekomster. Med god status avses att man bara tillåter en viss avvikelse från ett referenstillstånd vilket kännetecknas av obetydlig mänsklig påverkan. Det nya i detta direktiv var att man lämnade den sektoriella vattenförvaltningen till att samla alla delar under ett direktiv med ekologisk integritet som utgångspunkt. En viktig del i att bedöma referenstillstånd är att använda all tillgänglig kunskap för att minska osäkerheten i klassificeringen av referenstillstånd. Att ramdirektivet för vatten använder sig av referenstillstånd för att sätta miljömål kan, i många fall vara önskvärt. Samtidigt kan det skapa komplexitet på sociala, ekonomiska och vetenskapliga nivåer eftersom ordet i många fall har olika betydelser i olika sammanhang. Syftet med denna avhandling är att utvärdera konsekvenserna av att använda referensförhållanden för att sätta miljömål för svenska ytvatten. Mer specifikt syftar avhandlingen till att: (I) utvärdera konsekvenserna av att använda referenstillstånd i vattenförvaltning, (II) jämföra oberoende bedömningar av referenstillstånd med hjälp av historiska arkiv av fiskförekomst och biogeokemisk modellering för att minska osäkerheter i referenstillståndsbedömningar, (III) utvärdera återhämtningen från försurning i försurningskänsliga sjöar i relation till ramdirektivets mål och (IV) utveckla empiriska modeller för att uppskatta historiska och nutida förändringar i halten organiskt kol i sjöar. Dessa studier har tillsammans och individuellt svarat på två viktiga frågor i förhållande till upprättande av referenstillstånd: Dessa studier har minskat de prediktiva osäkerheterna som finns när man ska bedöma historiska tillstånd med hjälp av modeller eller historiska arkiv. Denna avhandling har utvecklat flera metoder såsom lokal kunskap, skriftliga dokument, hydrogeokemisk modellering, miljöövervakning och paleolimnologi har använts för att minska osäkerheterna relaterade till beräkning av referensförhållanden, dvs. användandet av all tillgänglig kunskap. Förutom att minska osäkerheterna i bedömning av referenstillstånd diskuterar denna avhandlingen problemen med att använda sig av referenstillstånd för att sätta miljömål inom vattenförvaltningen. Denna avhandlingen argumenterar för att det finns flera konkurrerande, men lika giltiga referensförhållanden baserade på olika kunskapskällor. Denna avhandling visar på ett behov av en strukturell förändring och acceptans för flera referensförhållanden baserade på all tillgänglig kunskap, vilket skulle skapa ett klassificeringssystem med större acceptans.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :August 2015
Depositing date:27 August 2015
Number:2015:89
Number of Pages:64
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IValinia, S., Hansen, H.P., Futter, M.N., Bishop, K., Sriskandarajah, N. & Fölster, J. (2012). Problems with the reconciliation of good ecological status and public participation in the Water Framework Directive. Science of the Total Environment, 433(0), pp. 482-490.
IIValinia, S., Englund, G., Moldan, F., Futter, M.N., Köhler, S.J., Bishop, K. & Fölster, J. (2014). Assessing anthropogenic impact on boreal lakes with historical fish species distribution data and hydrogeochemical modeling. Global Change Biology, 20(9), pp. 2752-2764.
IIIFutter, M.N., Valinia, S., Löfgren, S., Köhler, S.J. & Fölster, J. (2014). Long-term trends in water chemistry of acid-sensitive Swedish lakes show slow recovery from historic acidification. Ambio, 43(1), pp. 77-90.
IVValinia, S., Futter, M.N., Cosby, B.J., Rosén, P. & Fölster, J. (2015). Simple Models to Estimate Historical and Recent Changes of Total Organic Carbon Concentrations in Lakes. Environmental Science & Technology, 49(1), pp. 386-394.
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Aquatic Sciences and Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-8376-2
ISBN for electronic version:978-91-576-8377-9
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Climate Research
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geochemistry
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Social Sciences Interdisciplinary (Peace and Conflict Research and Studies on Sustainable Society)
Agrovoc terms:water management, environmental impact asssessment, surface water, environmental policies, european union
Keywords:EU-WFD, Reference conditions, Undisturbed state, Acidification, MAGIC, TOC, Modelling, Policy, Water management, EQC, Organic matter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2873
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2873
ID Code:12540
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: Salar Valinia
Deposited On:28 Aug 2015 09:31
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits