Home About Browse Search
Svenska


Hållbarhet av golv i grisningsboxen

en jämförande studie mellan obehandlade och plastade betonggolv samt hur golvkvaliteten kan påverka smågrishälsan

Karlsson, Anna and Nimmermark, Sven (2015). Hållbarhet av golv i grisningsboxen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:26
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Skador bland smågrisar är vanligt förekommande inom smågrisproduktionen. Golvet har en betydande roll för skadornas utbredning. Låg avnötningsgrad minskar skaderisken, men kan även innebära lägre friktion vilket i sin tur innebär en ökad skaderisk. Golvet bör ha god värmebehaglighet för att skydda smågrisarna från att bli nedkylda. I detta faktablad redovisas resultaten från ett försök där hållbarheten av betonggolv och plastbehandlat golv i grisningsboxar har jämförts. Friktion, avnötningsgrad och värmebehaglighet har mätts i 15 grisningsavdelningar med golv av olika åldrar. Resultaten visade att de plastbehandlade golven hade en lägre avnötningsgrad, men en likvärdig friktion jämfört med betonggolven i studien. Värmebehagligheten var oberoende av golvtyp. Utifrån resultaten i försöket tros plastbehandling kunna öka golvens hållbarhet och den tycks även ha potential att till viss del gynna smågrishälsan.

Authors/Creators:Karlsson, Anna and Nimmermark, Sven
Title:Hållbarhet av golv i grisningsboxen
Subtitle:en jämförande studie mellan obehandlade och plastade betonggolv samt hur golvkvaliteten kan påverka smågrishälsan
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2015
Depositing date:27 August 2015
Number:2015:26
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
N Machinery and buildings > N10 Agricultural structures
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 201 Civil Engineering > Building Technologies
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:piglets, piggeries, animal health, animal welfare, floors, building construction, heating
Keywords:golv, plast, friktion, avnötning, värmebehaglighet, gris
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2887
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2887
ID Code:12541
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Partnerskap Alnarp
Deposited By: Sven Nimmermark
Deposited On:02 Sep 2015 13:25
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits