Home About Browse Search
Svenska


Nya ogräsbekämpningsmetoder vid tidig etablering av radodlade grönsaker i ekologisk odling

Hansson, David and Svensson, Sven-Erik (2015). Nya ogräsbekämpningsmetoder vid tidig etablering av radodlade grönsaker i ekologisk odling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:23
[Factsheet]

[img] PDF
3MB

Abstract

I ekologisk grönsaksodling utgör handrensning en dominerande kostnad, varför alternativa ogräsbekämpningsmetoder är av stort intresse. Målet med detta projekt har varit att via deltagardriven forskning utvärdera olika kombinationer av ogräsbekämpningsmetoder som har stor potential att minska handrensningsbehovet i radsådda kulturer. De metoder som undersökts är användning av fiberduk, falska såbäddar, selektiv harvning i raden, radhackning nära raden samt mörkersådd. Metoderna har även utvärderats ur ekonomiskt perspektiv.

Authors/Creators:Hansson, David and Svensson, Sven-Erik
Title:Nya ogräsbekämpningsmetoder vid tidig etablering av radodlade grönsaker i ekologisk odling
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :August 2015
Depositing date:31 August 2015
Number:2015:23
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H60 Weeds and weed control
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:vegetable crops, organic agriculture, daucus carota, carrots, weeds, weeding, weed control, field experimentation, methods, sweden
Keywords:Ogräsbekämpning, Ekologisk odling, Morötter, Radodlade grönsaker, Falska såbäddar, Mekanisk bekämpning, Upphöjda bäddar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2891
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2891
ID Code:12553
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Jordbruksverket / Swedish Board of Agriculture and Partnerskap Alnarp
Deposited By: Agr Dr David Hansson
Deposited On:02 Sep 2015 14:06
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits