Home About Browse Search
Svenska


Faktablad

resultat från övervakningen av kustfisk : Muskö (Egentliga Östersjön) 1992-2014

Tärnlund, Susanne (2015). Faktablad. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk ; 2015:2
[Factsheet]

[img] PDF
931kB

Abstract

* Totala mängden fisk har varierat mellan åren under den studerade perioden 1992-2014. Men utan någon tydlig trend. Ingen förändring ses heller för det totala antalet fångade arter. Strukturen i fisksamhället har inte heller ändrats om man tittar på diversitet (mångfald) och trofinivå (förhållandet mellan rovfisk och icke-rovfisk) i fångsten. 
* Det har skett förändringar i sammansättningen av arter.Bland annat har fångsten av torsk ökat under undersökningsperioden, medan fångsten av strömming har minskat. Marina arter har dominerat fångsten och den art som har fångats i störst utsträckning är skrubbskädda.
*  Den främmande arten svartmunnad smörbult fångades i samband med provfisket för första gången 2013. Arten fångades också 2014. Muskö är den nordligaste platsen längs svenska kusten där arten hittills har rapporterats.
* Storleksammansättningen i fångsten har också ändrats, och fångsten av individer större än 30 cm har ökat.
* Ökningen av torsk kan kopplas samman med ökningen av det östra beståndet av torsk i Östersjön sedan början av 2000-talet. Övriga förändringar i artsammansättningen kan till exempel bero på att naturliga variationer har påverkat rekryteringen. 
* Ingen av förändringarna i fångsten kan direkt sättas i samband med omgivningsfaktorerna temperatur och siktdjup som mäts vid provfisket. Temperaturen har varierat under provfisket, men utan någon tydlig trend. Siktdjupet har ökat. 
* Följande arter på Artdatabankens rödlista (version 2015)har fångats i undersökningarna: ål, torsk, lake, sjurygg och vimma. 
* Den utökade provtagningen av skrubbskädda visar att ålderssammansättningen hos arten har varit relativ stabil. Medellängden för 1- till 5-åriga individer har inte förändrats och fiskens kondition är god (enligt analys av provtagningen2007-2014).

Authors/Creators:Tärnlund, Susanne
Title:Faktablad
Subtitle:resultat från övervakningen av kustfisk : Muskö (Egentliga Östersjön) 1992-2014
Series Name/Journal:Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
Year of publishing :2015
Number:2015:2
Number of Pages:20
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:environmental control, aquaculture, fish inspection, health protection, marine ecology, baltic sea
Keywords:Kustfiskövervakning, miljöövervakning, Muskö, Stockholms län, indikatorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2914
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2914
ID Code:12578
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:10 Sep 2015 11:12
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits