Home About Browse Search
Svenska


Faktablad

Resultat från övervakningen av kustfisk : Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1989-2014

Ericson, Ylva and Olsson, Jens (2015). Faktablad. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk ; 2015:1
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

* Antalet fångade fiskar och fisksamhällets struktur i Kvädöfjärden har varierat under den studerade tidsperioden (1989-2014), men det ses ingen trend över tid i fångstens storlek eller i antalet fångade arter. 
* Vissa förändringar kan ses i artsammansättningen. Mängden torsk har ökat sedan starten av provfisket, medan fångsterna av gers och skrubbskädda har minskat. Även fångsterna av lake och gädda har minskat, men fångsterna av dem har överlag varit låga. De dominerande arterna i fångsten är abborre, mört, gers och skrubbskädda. 
* Mängden icke-rovfiskar i fångsterna har minskat under provfiskeperioden, liksommängden marina fiskar. 
* Diversiteten i provfisket har ökat. 
* Fem av arterna som fångats i Kvädöfjärdenfinns upptagna på ArtDatabankens rödlista (2015); ål, torsk, vitling, lake och vimma. 
* Individprovtagning av skrubbskädda visar att de under alla provfiskeår har nått upp till värdet för god kondition. 
* Ökningen av torsk kan kopplas samman med ökningen av det östra beståndet av torsk i Östersjön sedan början av 2000-talet. Det är däremot oklart varför skrubbskäddan och gersen minskat.

Authors/Creators:Ericson, Ylva and Olsson, Jens
Title:Faktablad
Subtitle:Resultat från övervakningen av kustfisk : Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1989-2014
Series Name/Journal:Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
Year of publishing :2015
Number:2015:1
Number of Pages:16
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:environmental control, aquaculture, fish inspection, health protection, marine ecology, baltic sea
Keywords:Kustfiskövervakning, Miljöövervakning, Kvädöfjärden, indikatorer, Östergötlands län
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2915
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2915
ID Code:12579
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:10 Sep 2015 11:23
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits