Home About Browse Search
Svenska


Skador på häst orsakad av stallinredning

antal och typ av skador

Carlsson, Marie (2015). Skador på häst orsakad av stallinredning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:28
[Factsheet]

[img] PDF
374kB

Abstract

I djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning kan man läsa att inredning inte får skada hästen. Men då det i dagsläget inte finns någon registrering på antalet skador orsakade av stallinredning är det svårt att säga vilken inredning som orsakar flest olyckor. Utifrån detta kom idén till examensarbetet som detta faktablad baseras på. Med stallinredning syftas i detta arbete boxgaller, mellanväggar, fönster och täckeshängare. Syftet med arbetet är att få fram ett underlag för förebyggande av skador på häst orsakade av stallinredning och byggnadsdetaljer.

Authors/Creators:Carlsson, Marie
Title:Skador på häst orsakad av stallinredning
Subtitle:antal och typ av skador
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2015
Depositing date:7 September 2015
Number:2015:28
Number of Pages:2
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
L Animal production > L74 Miscellaneous animal disorders
N Machinery and buildings > N10 Agricultural structures
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:horses, lesions, injurious factors, symptoms, diagnosis, stables, animal housing, equipment
Keywords:skada häst, stallinredning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2916
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2916
ID Code:12586
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Partnerskap Alnarp
Deposited By: Kristina Engdahl
Deposited On:10 Sep 2015 11:54
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits